Objava: Šoštarić Eduard, 11.01.2021.

Objavljen Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Hrvatskog registra civilnih zrakoplova

U Narodnim novinama objavljen je Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Hrvatskog registra civilnih zrakoplova  (NN 2/2021).  Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja Hrvatskog registra civilnih zrakoplova proveden je Akcijski plan Vlade Republike Hrvatske za administrativno rasterećenje gospodarstva 2019. godine vezano uz dostavu izvatka iz sudskog registra za pravne osobe, izbrisane su zastarjele odredbe (npr. vođenje Registra zrakoplova kroz glavnu knjigu ručnim upisom, Izjava operatora o pristanku na upis i dr.), postojeće odredbe izmijenjene su kako bi bile jasnije i konzistentnije adresatima propisa te su dodane nove za kojima se pokazala potreba u praksi (zaseban upis krila i podvozja, promjena podatka po službenoj dužnosti, vraćanje dokumentacije zrakoplova prilikom brisanja iz Registra i dr.).