menu

Izbornik

Nekomercijalne operacije kompleksnim zrakoplovom na motorni pogon

Nekomercijalne operacije s EASA složnim zrakoplovom na motorni pogon moraju se izvoditi temeljem valjane Izjave, u skladu s primjenjivim odredbama Uredbe (EU) br. 965/2012.

Nekomercijalne operacije složenim zrakoplovom na motorni pogon operator Aneks I zrakoplova smije izvoditi temeljem valjane Izjave dostavljene Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo u skladu s „Pravilnikom o uvjetima i načinu upotrebe aviona i helikoptera na koje se ne primjenjuje uredba (EU) 2018/1139