menu

Izbornik

Registar zrakoplova

Sukladno Zakonu o zračnom prometu (NN 69/09, 84/11, 54/13, 127/13, 92/14) članak 5. stavak 7. točka 7. Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo nadležna je za vođenje Hrvatskog registra civilnih zrakoplova Republike Hrvatske.

Vođenje Registra zrakoplova obuhvaća slijedeće postupke:
  • upis zrakoplova;
  • upis podataka i promjene podataka (primjer: upis činjenica važnih za pravni promet zrakoplova)
  • upis brisanja zrakoplova
Upisom u Registar zrakoplov stječe državnu pripadnost Republike Hrvatske te je obvezan nositi oznake državne pripadnosti i registracijsku oznaku u skladu sa Zakonom o zračnom prometu i Pravilnikom o znacima državne pripadnosti i registracijskoj oznaci zrakoplova koji se upisuju u Hrvatski registar civilnih zrakoplova (NN 155/13).

Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja Hrvatskog registra civilnih zrakoplova (NN 2/2021) propisan je sadržaj i način vođenja Registra, te uvjeti za provođenje postupaka (upis, upis podataka, promjena podataka, brisanje).