Objava: CCAA, 22.11.2021.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje uredba (EU) 2018/1139

U Narodnim novinama 124/21 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje uredba (EU) 2018/1139

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_11_124_2125.htmlPravilnik stupa na snagu 27.11.2021. 


 Izmjenama i dopunama, u najvažnijem, uvodi se mogućnost da:

 1. organizacija za kontinuiranu plovidbenost izdaje preporuku za izdavanje Potvrde o provjeri plovidbenosti,

2. radove održavanja zrakoplova izvršava također i:

- ovlaštena fizička osoba,

- proizvođač zrakoplova, te

- pravna ili fizička osoba koja posjeduje ovlaštenje proizvođača zrakoplova.

3. se u svrhu odobrenja zrakoplovnog stručnjaka prihvaća također i iskustvo stečeno pri nadzoru projektiranja:

- zrakoplova,

- preinaka ili

- popravaka zrakoplova.

Objava: CCAA, 15.11.2021.

VAŽNO! COVID 19 - Upute za rad sa strankama

Sukladno Uputi o mjerama za sprečavanje širenja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 i osiguranje uvjeta za redovito obavljanje poslova u tijelima državne uprave te uredima i drugim stručnim službama Vlade Republike Hrvatske od 27. studenoga 2020. godine i Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova KLASA: 810-06/20-01/7 URBROJ: 511-01-300-21-452 od 12. studenoga 2021. godine donose se UPUTE ZA RAD SA STRANKAMA koje možete pročitati ovdje.

Objava: CCAA, 12.11.2021.

Pregledi za provjeru plovidbenosti - Aerodrom Grobnik

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo će 08.12.2021. aerodromu Grobnik, obavljati preglede za provjeru plovidbenosti zrakoplova sukladno Pravilniku o visini naknade za izvršeni pregled i provjeru plovidbenosti zrakoplova članak 4, točka 2. Molimo sve zainteresirane da najkasnije do 30.11.2021. dostave zahtjeve za provjeru plovidbenosti s pratećom dokumentacijom. Zrakoplovi za koje se zahtjevi podnesu nakon tog roka neće se pregledavati u terminu grupnog pregleda za provjeru plovidbenosti.

 Podsjećamo da stupanjem na snagu Uredbe (EU) br. 1321/2014, izmijenjene i dopunjene Uredbama (EU) 2019/1383 i (EU) 2020/270 za kategoriju zrakoplova obuhvaćene Dijelom ML, HACZ više ne odobrava programe održavanja, već to čini vlasnik zrakoplova, CAMO ili CAO odobrene organizacije. Postojeći programi održavanja vrijede godinu dana od zadnje evaluacije programa. Kako bi se vlasnicima zrakoplova olakšala izrada programa održavanja prema novom propisu, HACZ je izradila predložak POZ-a koji je kombinacija postojećih programa i novih zahtjeva, te Upute s referencama na propis. Također izrađen je i predložak EASA AMP kao Word dokument.

 Zbog stupanja na snagu Dijela-ML iz Uredbe (EU) br. 2019/1383, HACZ je izdala izmjene Zrakoplovnih naredbi o sigurnosti: ASO-2018-001; ASO-2018-002; ASO-2018-003; ASO-2019-003; više nisu primjenjivi na zrakoplove definirane u članku ML.1 te Uredbe, ali se mogu koristiti kao smjernice pri izradi programa održavanja.

Objava: CCAA, 11.11.2021.

VAŽNE PREPORUKE operatorima dronova u prigodi obilježavanja 30.obljetnice stradanja Vukovara


Dana 18. studenoga 2021. godine u Vukovaru će tradicionalno biti obilježena 30. obljetnica stradanja Vukovara. Tom se prilikom na mjestu događaja očekuje povećana aktivnost letačkih operacija bespilotnih zrakoplova, dronova.
Ovim putem želimo podsjetiti na osnovna pravila letenja koja se moraju poštovati:

1. Operatori dronova moraju biti registrirani: https://www.ccaa.hr/letenje-dronom-98073 .
2. Udaljeni piloti moraju biti osposobljeni (osim u slučaju da upravljaju dronom lakšim od 250 g): https://www.ccaa.hr/osposobljavanje-za-udaljene-pilote-za... .
Bez posebnog odobrenja Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo:
1. Letenje iznad skupina ljudi je zabranjeno!
2. Najveća dopuštena visina leta je 120 m iznad tla.
3. Dron tijekom cijelog leta mora biti u vidnom polju udaljenog pilota.
4. Dronovima mase manje od 500 g kojima upravlja udaljeni pilot osposobljen za A1/A3 potkategoriju (osposobljenost je primjenjiva ako je dron mase veće od 250 g), dozvoljeno je letjeti u blizini neuključenih osoba, ali ih se ne smije prelijetati.
5. Dronovima mase veće od 500 g kojima upravlja udaljeni pilot osposobljen za A2 potkategoriju, je zabranjeno letjeti na horizontalnoj udaljenosti manjoj od 50 m od neuključenih osoba.
6. Dronovima mase veće od 500 g kojima upravlja udaljeni pilot osposobljen za A1/A3 potkategoriju i dronovima mase veće od 2 kg bez obzira na osposobljenost udaljenog pilota, je zabranjeno letjeti u području gdje ima neuključenih osoba i na horizontalnoj udaljenosti manjoj od 150 m od infrastrukture (građevine, objekti, kuće…).
Pronađite više informacija ovdje: https://www.ccaa.hr/zelim-letjeti-dronom-sto-moram...
Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo će u suradnji s policijskim službenicima provoditi nadzor obavljanja letačkih operacija dronova prilikom ovog događaja.
U nadzoru će se koristiti uređaj za otkrivanje dronova, koji inspektorima daje podatke o poziciji, serijskom broju i parametrima leta drona, kao i o poziciji udaljenog pilota.
Stoga vas pozivamo da svoje aktivnosti provodite savjesno i u skladu s propisima.

Objava: CCAA, 05.11.2021.

Radionica "Osiguranje u području zrakoplovstva s posebnim osvrtom na problematiku osiguravanja operatora dronova"

Hrvatska gospodarske komora u suradnji s Hrvatskom agencijom za civilno zrakoplovstvo organizira radionicu za osiguravajuća društva i posrednike u osiguranju pod nazivom„Osiguranje u području zrakoplovstva s posebnim osvrtom na problematiku osiguravanja operatora dronova“ koja će se održati  u srijedu, 17. studenoga 2021. godine s početkom u 10,30 sati u Hrvatskoj gospodarskoj komori, Rooseveltov trg 2, Poslovni klub.

 Cilj radionice je upoznati društva za osiguranje i posrednike u osiguranju o: 

uvjetima pod kojima se moraju osiguravati operatori dronova,

• razlici između operatora dronova i udaljenih pilota, u odnosu na obvezu osiguravanja

• razlici između modela zrakoplova i dronova, u odnosu na obvezu osiguravanja

• razlici između sportsko rekreativnih aktivnosti i aktivnosti radova iz zraka, u odnosu na obvezu osiguravanja.


 Predavači su:

 •  Ana Kapetanović, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, voditeljica Ureda zrakoplovnog prava i međunarodnih poslova;
 •   Damir Bezik, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, voditelj Odjela bespilotnih zrakoplova
 •   Danijel Petrović, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, inspektor u Odjelu bespilotnih zrakoplova 

Prijaviti se možete online putem sljedeće poveznice – PRIJAVNI OBRAZAC. Očekivano trajanje radionice je 90 minuta, a namijenjena je društvima za osiguranje i posrednicima u osiguranju koji obavljaju predmetnu vrstu osiguranja.

Objava: CCAA, 04.11.2021.

EASA održala webinar na kojem je predstavila izmjene odredbi Uredbe (EU) br. 139/2014

Dana 4. studenog 2021. godine, EASA je održala webinar na kojem je predstavila izmjene odredbi Uredbe (EU) br. 139/2014, nakon usvajanja Uredbe (EU) 2020/2148 o sigurnosti uzletno-sletnih staza i objave Odluke ED 2021/003/R, dana 04. ožujka 2021. godine.

Webinar je bio fokusiran na odredbe vezane za sigurnost na uzletno-sletnim stazama, kao što su obuka, kontrola FOD-a, komunikacija, poznavanje jezika, izdavanje NOTAM-a.

Odredbe koje se odnose na provedbu Globalnog formata izvješćivanja (GRF) nisu bile obrađene na ovom webinaru.


Objava: CCAA, 02.11.2021.

Objavljen Pravilnik o vremenu otvorenosti aerodroma

U Narodnim novinama objavljen je Pravilnik o vremenu otvorenosti aerodroma. Pravilnikom se utvrđuje minimalno vrijeme otvorenosti aerodroma za koje je izdana Svjedodžba aerodroma. Minimalno vrijeme otvorenosti odnosi se na razdoblje od 31. listopada 2021. do 26. ožujka 2022. godine. i na sljedeće aerodrome:


1. Aerodrom Brač

2. Zračna luka Dubrovnik

3. Zračna luka Franjo Tuđman

4. Zračna luka Lošinj

5. Zračna luka Osijek

6. Zračna luka Pula

7. Zračna luka Rijeka

8. Zračna luka Split

9. Zračna luka Zadar.


Pravilnik je stupio na snagu 30. listopada 2021. godine, a dostupan je na sljedećem linku: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2021_10_117_2015.html

Objava: CCAA, 25.10.2021.

Uspješan završetak EU twinning projekta predvođen Hrvatskom agencijom za civilno zrakoplovstvo

Usklađeno zakonodavstvo s propisima EU -a u području zrakoplovstva i poboljšani operativni i tehnički kapaciteti Agencije za civilno zrakoplovstvo Republike Sjeverne Makedonije - rezultat su provedbe Twinning Light projekta „Podrška sudjelovanju Republike Sjeverne Makedonije u Europskom zajedničkom zračnom prostoru (ECAA)“ ". 

Uspješan završetak Twinning Light projekta „Podrška sudjelovanju Republike Sjeverne Makedonije u Europskom zajedničkom zračnom prostoru (ECAA)“ kojeg financira EU, a provode zajednički Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo i Agencija za civilno zrakoplovstvo Republike Sjeverne Makedonije kao twinning partner i korisnik, obilježen je završnom prigodnom online konferencijom koja je održana 25. listopada. Ona je imala je za cilj sažeti rezultate projekta i informirati javnost o rezultatima. Svečanosti su prisustvovali visoki predstavnici EU-a, predstavnici Republike Hrvatske te zrakoplovne industrije Hrvatske i Sjeverne Makedonije. 

Cilj projekta bio je podržati održivi razvoj civilnog zrakoplovstva u Republici Sjevernoj Makedoniji u skladu s međunarodnim standardima i pravnom stečevinom EU -a u području zrakoplovstva. Unatoč izazovima koje je tijekom provedbe projekta predstavljala pandemija virusa COVID-19, oba su partnera pokazala veliku predanost i fleksibilnost u prilagodbi "novoj stvarnosti". To je rezultiralo uspješnom provedbom projekta i postizanjem svih planiranih ciljeva i rezultata. 

U ime g. Steffen Hudolina, šefa suradnje u Delegaciji EU -a u Republici Sjevernoj Makedoniji,  gđa Manuela Manolis je naglasila važnost međusobne suradnje EU -a i Sjeverne Makedonije u pogledu produbljivanja integracijskih procesa i olakšavanja približavanja regulatornih i operativnih okvira u području zrakoplovstva. 

Izvanredna i opunomoćena veleposlanica Republike Hrvatske u Republici Sjevernoj Makedoniji, gđa Nives Tiganj, izjavila je kako je ovaj uspješno proveden projekt afirmacija profesionalnih sposobnosti Republike Hrvatske za predanu potporu nastojanjima zemlje korisnice na europskom putu.

 U svom pozdravnom govoru g. Tomislav Tuntev, generalni direktor Agencije za civilno zrakoplovstvo Republike Sjeverne Makedonije izrazio je duboku zahvalnost Europskoj uniji i Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo što su pokretači napretka i održivosti makedonskog civilnog zrakoplovstva.

 Voditelj projekta države članice Zlatko Širac i voditeljica projekta zemlje korisnice Maja Vaskova predstavili su postignute rezultate u sve tri komponente:

 • Regulatorni okvir za primjenu važećih standarda u području letačkih operacija, plovidbenosti, izdavanja dozvola za osoblje i aerodroma usklađen je s Međunarodnom organizacijom civilnog zrakoplovstva i pravnom stečevinom EU -a;

 • Operativni kapaciteti ACV -a za provedbu Uredbi EU -a u području plovidbenosti, licenciranja osoblja, letačkih operacija i aerodroma ojačani su razvojem relevantnih radnih procedura i uputa;

 • Ojačani su tehnički kapaciteti menadžera, inspektora i administrativnog osoblja kako bi se ispunili sigurnosni zahtjevi ICAO -a i EU -a.

 Obojica su istaknuli važnost očuvanja održivosti projekta, potvrđujući organizacijsku odgovornost oba partnera u očuvanju postignutih rezultata te koristi kako bi ostali implementirani u makedonski sustav civilnog zrakoplovstva. 

Twinning je instrument Europske unije za institucionalnu suradnju između javnih uprava država članica EU -a i zemalja korisnica ili partnerskih zemalja.

 Projekt je započeo 1. studenog 2019. i trajao je 8+3 mjeseca. Projekt je financirala Europska unija. Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo (CAA) dodijeljeno je 250 000 EUR iz fondova EU za provedbu projekta Twinning Light u Republici Sjevernoj Makedoniji.

Objava: CCAA, 15.10.2021.

Objavljen je Pravilnik o helidromima

U Narodnim novinama (NN 109/2021) objavljen je Pravilnik o helidromima. Pravilnik je usklađen s novim izdanjem ICAO Annexa 14, Volume II- Heliports (peto izdanje od srpnja 2020. godine) kojim se povećava sigurnost i učinkovitost operacija na helidromima, koje su temeljene na ažuriranim, modernim i provjerenim praksama i tehnologijama.

Pojednostavljene su neke odredbe koje se sada temelje na učinku (performance-based provisions), kao npr. jedinstveni zajednički standard za uzdignute helidrome i helidrome u razini sa zemljom s ciljem smanjenja nepotrebne složenosti dizajna, izmijenjene su neke definicije te su ažurirane odredbe o rasvjeti, oznakama i markerima na helidromima kako bi se osigurala dosljednost u cjelini. 

Pravilnik stupa na snagu 16. listopada 2021. godine.

Objava: CCAA, 30.09.2021.

Održan radni sastanak civilnih zrakoplovnih vlasti Republike Hrvatske i Republike Kosovo

Temeljem Memoranduma o razumijevanju potpisanog 8. prosinca 2010. godine između Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (HACZ) i Civilne zrakoplovne vlasti Republike Kosovo (CAA RK), danas 30.09.2021. u prostorijama HACZ-a održan je radni sastanak čelnika dviju organizacija.

Na sastanku se razgovaralo o dosadašnjoj suradnji civilnih zrakoplovnih vlasti kao i budućim konkretnim oblicima suradnje i to na području SAFA inspekcija te implementaciji Performance Based Training (PBT) kad je u pitanju prijevoz opasnih roba.

Sastanku su nazočili direktor HACZ Marin Puh, direktor CAA RK Bujar Ejupi, zamjenik direktora HACZ Zlatko Širac te zrakoplovni inspektor CAA RK Matej Krasniqi.

  

Objava: CCAA, 24.09.2021.

Održan informativni sastanak "ATM Cyber Security"

U Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo od 21. do 23. rujna 2021. održan je ATM Cyber Security Information Session u suradnji s Eurocontrol-om (Europskom organizacijom za sigurnost zračne plovidbe).

Tijekom informativnog sastanka  prezentirane su irazličite teme vezane za kibernetičku sigurnost:

 • kibernetičke zaštite u području upravljanja zračnim prometom (ATM) na svjetskoj i Europskoj razini;
 • kibernetičke prijetnje;
 • provođenje kibernetičke zaštite upravljanja zračnim prometom u Republici Hrvatskoj;
 • raspoložive upute, smjernice i školovanje u području kibernetičke zaštite upravljanja zračnim prometom;
 • smjernice za upravljanje kibernetičkim incidentima;
 • kibernetička zaštita komunikacijske, navigacijske i nadzorne (CNS) opreme;
 • nadzor kibernetičke zaštite u području upravljanja zračnog prometa na nacionalnoj razini;
 • usluga za kibernetičku zaštitu (PKI, CERT, EATM-CERT i SOC);
 • uvod u infrastrukturu za SWIM (System Wide Information Management).
Uz predstavnike Eurocontrol-a i Agencije sudjelovali su i predstavnici Hrvatske kontrole zračne plovidbe te Zavoda za sigurnost informacijskih sustava RH.

 

Objava: CCAA, 23.09.2021.

Osposobljavanje za psihologe “Uvid u zrakoplovno okruženje za psihologe”

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo organizira osposobljavanje za psihologe pod nazivom “Uvid u zrakoplovno okruženje za psihologe”, u trajanju 28 sati, u 8 termina, u razdoblju od 13.10. – 11.11.2021., koje će obuhvatiti  predavanja/seminare i terenske posjete Fakultetu prometnih znanosti-Hrvatskom zrakoplovno nastavnom središtu (HZNS), Croatia Airlines-u, Heli-centru i Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe.

Radionica je prijavljena Hrvatskoj psihološkoj komori. Za predmetnu radionicu nije potrebna kotizacija.

Zbog trenutne pandemije i epidemioloških mjera, u mogućnosti smo prihvatiti najviše 20 prijava, i to prijave psihologa koji su uključeni u procjene, podršku ili terapijski rad sa zrakoplovnim osobljem, kod zrakoplovno-medicinskih ispitivača (AME), u zrakoplovno-medicinskim centrima (AeMC), kod operatora (zrakoplovnih kompanija) i odobrenih organizacija za osposobljavanje.

Obrazac prijavnice možete pronaći ovdje

Ispunjenu i potpisanu prijavnicu psiholozi trebaju poslati na aeromedical@ccaa.hr  najkasnije do 05.10.2021. Svi prijavljeni dobiti će povratnu informaciju 06.10.2021.

Objava: CCAA, 10.09.2021.

Preminula je naša kolegica Jasenka Kosovac

 S velikom tugom primili smo vijest o preranom odlasku naše drage kolegice Jasenke Kosovac koja je preminula 10.rujna 2021. nakon duge i teške bolesti u 58. godini života.

Kao dugogodišnji voditelj Odsjeka za odobravanje letova, Jasenka Kosovac je pokazivala veliku predanost i profesionalnost na poslu te se radovala  razvoju i aktivnostima Agencije. 

Jasenka je svojim profesionalnim ugledom, stručnošću, vedrinom i optimizmom znala motivirati svakoga, pokazivala je ljubaznost u ophođenju i poštovanje prema temama i sugovornicima. 

Ostavila je trag u svakome tko ju je poznavao. Mnogo smo od nje naučili i jako će nam nedostajati.

Posljednji ispraćaj naše drage kolegice bit će u četvrtak 16.09.2021 u 12 sati na zagrebačkom Krematoriju (Velika dvorana).