Objava: CCAA, 10.09.2021.

Preminula je naša kolegica Jasenka Kosovac

 S velikom tugom primili smo vijest o preranom odlasku naše drage kolegice Jasenke Kosovac koja je preminula 10.rujna 2021. nakon duge i teške bolesti u 58. godini života.

Kao dugogodišnji voditelj Odsjeka za odobravanje letova, Jasenka Kosovac je pokazivala veliku predanost i profesionalnost na poslu te se radovala  razvoju i aktivnostima Agencije. 

Jasenka je svojim profesionalnim ugledom, stručnošću, vedrinom i optimizmom znala motivirati svakoga, pokazivala je ljubaznost u ophođenju i poštovanje prema temama i sugovornicima. 

Ostavila je trag u svakome tko ju je poznavao. Mnogo smo od nje naučili i jako će nam nedostajati.

Posljednji ispraćaj naše drage kolegice bit će u četvrtak 16.09.2021 u 12 sati na zagrebačkom Krematoriju (Velika dvorana).

Objava: CCAA, 24.08.2021.

Nova Uredba o tarifi upravnih pristojbi

Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 19. kolovoza 2021. godine, donesena je nova Uredba o tarifi upravnih pristojbi čiji je sastavni dio i Prilog I Tarifa upravnih pristojbi.  Uredba je objavljena u „Narodnim novinama“ broj 92/21 i stupa na snagu 1. rujna 2021. godine.  Stupanjem na snagu spomenute Uredbe stranke više neće biti u obvezi plaćati opće pristojbe od 20,00 odnosno 50,00 kuna niti posebne pristojbe za upis zrakoplova u Hrvatski registar civilnih zrakoplova. 

Posebne naknade propisane Pravilnikom o visini naknade za utvrđivanje stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja te utvrđivanje udovoljavanju uvjeta za izdavanje, produžavanje, obnavljanje i priznavanje dozvole, ovlaštenja i posebnih ovlasti zrakoplovnog osoblja („Narodne novine, broj 5/20) i Pravilnikom o visini naknade za izvršeni pregled i provjeru plovidbenosti zrakoplova („Narodne novine, broj 5/20) stranke će i dalje plaćati sukladno iznosima propisanim u navedenim pravilnicima. 

Objava: CCAA, 24.08.2021.

Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izradila je i objavila nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=17302

 

Izmjenama i dopunama Pravilnika uvode se dodatne mogućnosti za organizaciju za kontinuiranu plovidbenost; predviđeni su dodatni subjekti koji mogu izvršavati radove održavanja zrakoplova; u svrhu odobrenja zrakoplovnog stručnjaka prihvaća se također i iskustvo stečeno pri nadzoru projektiranja; propisan je način određivanja razine nalaza utvrđenih prilikom obavljanja nadzora usklađenosti te njihov prijelaz u razinu 1; propisana je odgovornost pravne osobe kojoj je odobrena gradnja odnosno obnova zrakoplova pri obavljanju gradnje odnosno obnove te pri provjeri predmetnog zrakoplova; propisan je prestanak valjanosti Dozvole za letenje posebno reguliranog zrakoplova kada on više ne udovoljava uvjetima za posebno regulirane zrakoplove.

Ostali glavni razlozi za donošenje novog Pravilnika nalaze se u pratećem dokumentu Obrazloženje uz nacrt Pravilnika, na portalu e-Savjetovanja.

 

Ovim putem vas pozivamo da putem portala e-Savjetovanja dostavite svoje komentare, gdje nacrt Pravilnika možete pronaći pod nazivom „Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139“.

 

Rok za davanje komentara na predmetni nacrt Pravilnika je do 5. listopada 2021.


Objava: CCAA, 17.08.2021.

Statistički podaci o prometu na zračnim lukama RH u srpnju 2021.

Prema neslužbenim statističkim podacima Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo o prometu na aerodromima u Republici Hrvatskoj za srpanj 2021., ukupno je prevezeno 144% više putnika u odnosu na isti mjesec prošle godine dok je ukupan broj operacija zrakoplova bio veći za 56%.

Prevezeno je i 15% više robe u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Zabilježen je porast broja putnika u tranzitu za 82% u odnosu na isti mjesec 2020. Detaljnije podatke možete pronaći u dokumentu "Statistički podaci o prometu na aerodromima u RH za srpanj 2020/2021 i razdoblju siječanj-srpanj 2020/2021."

Objava: CCAA, 11.08.2021.

Pregled za provjeru plovidbenosti zrakoplova - aerodrom Jelas, Slavonski Brod

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo će 18.08.2021. na aerodromu Jelas, Slavonski Brod, obavljati preglede za provjeru plovidbenosti zrakoplova sukladno Pravilniku o visini naknade za izvršeni pregled i provjeru plovidbenosti zrakoplova članak 4, točka 2. Molimo sve zainteresirane da najkasnije do 17.08.2021. dostave zahtjeve za provjeru plovidbenosti s pratećom dokumentacijom. Zrakoplovi za koje se zahtjevi podnesu nakon tog roka neće se pregledavati u terminu grupnog pregleda za provjeru plovidbenosti.

Podsjećamo da stupanjem na snagu Uredbe (EU) br. 1321/2014, izmijenjene i dopunjene Uredbama (EU) 2019/1383 i (EU) 2020/270 za kategoriju zrakoplova obuhvaćene Dijelom ML, HACZ više ne odobrava programe održavanja, već to čini vlasnik zrakoplova, CAMO ili CAO odobrene organizacije. Postojeći programi održavanja vrijede godinu dana od zadnje evaluacije programa. Kako bi se vlasnicima zrakoplova olakšala izrada programa održavanja prema novom propisu, HACZ je izradila predložak POZ-a koji je kombinacija postojećih programa i novih zahtjeva, te Upute s referencama na propis.

Sve dodatne upite pošaljite na dario.tomasic@ccaa.hr.

Objava: CCAA, 04.08.2021.

The end of the international Twinning light project "Support for participation in the ECAA – European Common Aviation Area"


On July 31st 2021, the implementation of EU-funded Twinning Light project entitled "Support for participation in the ECAA - European Common Aviation Area" was successfully completed. The project started at the end of 2019, but due to restrictions caused by COVID-19 pandemic, project activities were delayed on two occasions. The Croatian Civil Aviation Agency (CCAA) was in charge of the implementation of the project, while the Civil Aviation Agency of the Republic of Northern Macedonia (NM CAA) was the twinning partner and beneficiary of the project.

During June and July 2021, the last two activities of the project were held in the Republic of Croatia. One of them was On-Job Training (OJT) for about ten NM CAA employees in the field of personnel licensing, aircraft airworthiness, flight operations and airports, while the other activity was related to study visit of several NM CAA employees who were given the opportunity, through meetings with colleagues from CCAA, to gain deeper insight and broader understanding of the CCAA processes. The two parties were also able to exchange information and expertise in areas of common interest, while strengthening the ability of NM CAA to perform their tasks efficiently.

It should be noted that the main goal of the Twinning Light project was to support the sustainable development of civil aviation in Republic of North Macedonia, in accordance with international standards and acquis communautaire in the field of aviation. The specific objective of the project was to strengthen international aviation standards in Republic of North Macedonia through approximation of legislation and improve institutional capacity and technical competencies of Civil Aviation Agency of the Republic of North Macedonia, in line with the EU aviation acquis and EU policy for creation of common aviation area.

The Delegation of the European Union to the Republic of North Macedonia announced in August of 2019 that CCAA has been chosen as Twinning Partner of the Twinning Light project "Support for participation in the ECAA - European Common Aviation Area", worth EUR 250 000. This decision was the result of an international tender and evaluation of proposals made by several civil aviation authorities of the EU member states.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dana 31.srpnja 2021. uspješno je završen Twinning Light projekt financiran od strane EU pod nazivom "Support for participation in the ECAA – European Common Aviation Area", a koji je bio u prekidu zbog ograničenja nastalih zbog pandemije virusa COVID-19. Za implementaciju spomenutog projekta kao nositelj bila je zadužena Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (HACZ) dok je Agencija za civilno zrakoplovstvo Republike Sjeverne Makedonije (NM CAA) bila "twinning" partner i korisnik projekta.

Tijekom lipnja i srpnja 2021. u Republici Hrvatskoj su održane preostale dvije aktivnosti u sklopu spomenutog projekta. Jedna od njih je bila "On-Job Training-OJT", odnosno osposobljavanje na radu za desetak zaposlenika NM CAA u području licenciranja osoblja, plovidbenosti zrakoplova, letačkih operacija ili aerodroma, a druga aktivnost se odnosila na "Study Visit", odnosno studijsku posjetu  nekolicine zaposlenika NM CAA koji su na sastancima s kolegama iz CCAA dobili priliku za bolji uvid i šire razumijevanje u procese unutar CCAA.

Također, razmijenjene su informacije i stručna znanja u područjima od zajedničkog interesa, istodobno jačajući sposobnost NM CAA za učinkovito obavljanje poslova. Podsjetimo, glavni cilj Twinning Light projekta je bio potpora održivom razvoju civilnog zrakoplovstva u Republici Sjevernoj Makedoniji u skladu s međunarodnim standardima i pravnom stečevinom EU u području zrakoplovstva. 

Specifični cilj projekta je bio ojačati međunarodne zrakoplovne standarde u Republici Sjevernoj Makedoniji kroz približavanje zakonodavstva i poboljšati institucionalnu sposobnost i tehničke kompetencije Agencije za civilno zrakoplovstvo Republike Sjeverne Makedonije u skladu s pravnom stečevinom EU u području zrakoplovstva i politika EU za stvaranje europskog zajedničkog zračnog prostora.

Delegacija Europske unije u Republici Sjevernoj Makedoniji je objavila još sredinom kolovoza 2019. kako će HACZ biti nositelj Twinning Light projekta "Support for participation in the ECAA - European Common Aviation Area" u vrijednosti 250.000 EUR. Odluka je bila donesena nakon evaluacije pristiglih ponuda na međunarodnom natječaju.


Objava: CCAA, 29.07.2021.

Nacrt Pravilnika o helidromima

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izradila je i objavila „Nacrt Pravilnika o helidromima“ na portalu e-Savjetovanja.

Glavni razlog izrade novog Pravilnika jest usklađivanje zahtjeva s novim izdanjem ICAO Annexa 14, Volume II- Heliports, peto izdanje od srpnja 2020. godine, a koje je primjenjivo od 5. studenog 2020. godine, izmjena postojećih odredbi kako bi se povećala sigurnost i učinkovitost operacija na helidromima, pojednostavljenje postojećih odredbi kako bi se temeljile na učinku (performance-based provisions), utvrđivanje jedinstvenog zajedničkog standarda za uzdignute helidrome i helidrome u razini sa zemljom radi smanjenja nepotrebne složenosti dizajna i ažuriranje odredaba o rasvjeti, oznakama i označivačima (markerima) s ciljem osiguranja dosljednosti u cjelini.

Donošenjem ovoga Pravilnika stavit će se van snage Pravilnik o helidromima (»Narodne novine«, broj 46/2019).

Ovim putem vas pozivamo da nam putem portala e-Savjetovanje dostavite svoje komentare, gdje nacrt Pravilnika možete pronaći pod nazivom „Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o helidromima“

Rok za davanje komentara na predmetni nacrt Pravilnika je do 30. kolovoza 2021. godine.

Objava: CCAA, 22.07.2021.

Objavljen Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe sportsko rekreativnih zrakoplova

U Narodnim novinama objavljen je novi Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe sportsko rekreativnih zrakoplova koji sada sadrži i zahtjeve za organizacije koje provode osposobljavanje pilota navedenih zrakoplova (dosad u odvojenom pravilniku), a uvedena je i mogućnost izvođenja komercijalnih operacija. Izvršena su dodatna usklađivanja sa Uredbama (EU) 965/2012 i 1178/2011 te su dorađeni silabusi za pojedine dozvole i/ili ovlaštenja. 

Pravilnik stupa na snagu 29. srpnja 2021. godine, a dostupan je na sljedećem linku: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_07_83_1545.html.

Objava: CCAA, 20.07.2021.

Polaganje ispita za udaljene pilote u potkategoriji A2 otvorene kategorije izvan grada Zagreba

Kako bi optimizirala svoje resurse i omogućila polaganje ispita za udaljene pilote u potkategoriji A2 otvorene kategorije na pristupačnijim lokacijama, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo objavljuje raspored i lokacije na kojima zainteresirani mogu pristupiti polaganju ispita.

Raspored održavanja A2 ispita za 2021. godinu

LokacijaKolovozRujanListopadStudeniProsinac
Požega, HGSS, Hrvatskih branitelja 846. kolovoz 18.00 sati3.rujan 18.00 sati1.listopad 18.00 sati5.studeni 18.00 sati3.prosinac 18.00 sati
Zagreb, HACZ, Ulica grada Vukovara 28413.kolovoz 18.00 sati10.rujan 18.00 sati8.listopad 18.00 sati12.studeni 18.00 sati10.prosinac  18.00 sati
Zadar, HGSS, Andrije Hebranga 11a20. kolovoz 18.00 sati17.rujan 18.00 sati15.listopad 18.00 sati19.studeni 18.00 sati17.prosinac 18.00 sati
Split, HGSS, Stoci 48A21. kolovoz 10.00 sati18.rujan 10.00 sati16.listopad 10.00 sati20.studeni 10.00 sati18.prosinac 10.00 sati
Pula, Zračna luka Pula26.kolovoz 10.00 sati23.rujan 10.00 sati21.listopad 10.00 sati25.studeni 10.00 sati21.prosinac 10.00 sati
Dubrovnik, HGSS, 42°40'29.6"N 18°06'27.9"E - lokacija je uz cestu, nema adrese, jer je preuređeno sklonište, vrata sa znakom HGSS-a, Nova Mokošica28.kolovoz 10.00 sati25.rujan 10.00 sati23.listopad 10.00 sati27.studeni 10.00 sati23.prosinac 10.00 sati


Za pristupanje ispitu zainteresirani kandidati se moraju prijaviti najmanje 2 radna dana prije predviđenog termina ispita za koji se prijavljuju. Prijave se provode slanjem elektroničke pošte na adresu UASispiti@ccaa.hr dostavom slijedećih podataka:
  1. Ime i prezime kandidata
  2. Broj i vrsta osobnog identifikacijskog dokumenta s kojim će se kandidat identificirati prilikom polaganja ispita
  3. Broj dokaza o dovršenom mrežnom osposobljavanju za potkategorije A1/A3 kandidata
  4. Raspolažu li vlastitim osobnim računalom za polaganje ispita
Prijava na ispit je valjana tek nakon primitka potvrde prijave od strane Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo.


Prilikom dolaska na polaganje ispita kandidati trebaju ponijeti:
  1. Osobni identifikacijski dokument koji su naveli u prijavi
  2. Potpisani izvornik Izjave o praktičnom samoosposobljavanju na obrascu UAS-FRM-002
  3. Osobno računalo, ako su njegovu raspoloživost naveli u prijavi
U slučaju većeg broja kandidata u odnosu na kapacitet prostora, organizirat će se dodatni termini u istom danu.

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo radi na omogućavanju dodatnih lokacija za polaganje ispita, poglavito na području istočne Slavonije. Stoga se pozivaju zainteresirani da redovito prate mrežne stranice Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, kako bi se pravovremeno upoznali s aktualnim lokacijama i terminima za polaganje ispita.


HRVATSKA AGENCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO

Objava: CCAA, 15.07.2021.

Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osiguravanju jednakih uvjeta za održivi zračni promet

Europska komisija je donijela niz prijedloga kako bi se do 2030. klimatskim, energetskim, prometnim i poreznim politikama te politikama o korištenju zemljišta smanjile neto emisije stakleničkih plinova za barem 55 % u usporedbi s razinama iz 1990.

Goriva za zračni i pomorski promet znatno onečišćuju okoliš pa i za njih treba uvesti posebne mjere. Uredbom o infrastrukturi za alternativna goriva zahtijeva se da zrakoplovi i brodovi imaju pristup čistoj energiji u glavnim pomorskim i zračnim lukama.

Inicijativa „ReFuelEU Aviation” obvezat će dobavljače goriva da u mlaznom gorivu u zračnim lukama EU-a bude sve veći udio održivih goriva, uključujući sintetička goriva s niskom razinom emisija ugljika (e-goriva).

Europska komisija predložila je propis koji podupire prihvaćanje održivih zrakoplovnih goriva (Sustainable Aviation Fuels SAF): ReFuelEU Aviation.

Ako se usvoji ovaj zakonodavni prijedlog, Agencija za zrakoplovnu sigurnost Europske unije (EASA) bit će ovlaštena s nekoliko zadataka praćenja i izvještavanja kako bi se osiguralo da operatori zrakoplova i dobavljači goriva poštuju obveze izvještavanja o zrakoplovstvu ReFuelEU. EASA-ina godišnja izvješća pružit će pregled stanja na tržištu, uključujući informacije o cijenama, i trendove u održivoj proizvodnji zrakoplovnog goriva u Europskoj uniji i potrošnji na razini Europske unije.

Operatori zrakoplova mogu izravno izvijestiti EASA-u o poteškoćama u pristupu SAF-u na određenoj zračnoj luci Europske unije zbog nedostatka odgovarajuće zračne infrastrukture, što će omogućiti EASA-i da procijeni situaciju i obavijesti Europsku komisiju o zračnim lukama EU koje ne ispunjavaju svoje obveze.

Opći cilj inicijative ReFuelEU Aviation je utvrđivanje usklađenih pravila na razini Europske unije, održavanje konkurentnih jednakih uvjeta, povećanje prihvata SAF-a od strane operatora i povećanje distribucije u zračnim lukama Unije.

S vizijom da Europu do 2050. godine učini prvim klimatski neutralnim kontinentom i smanjenjem emisija za 55% u 2030. godini, sveobuhvatni paket pokriva niz inicijativa povezanih s klimatskim akcijama Europskog zelenog sporazuma.

Objava: CCAA, 15.07.2021.

Naredba o zrakoplovnoj sigurnosti ASO-2021-002 Obveza dopune sadržaja operativnog priručnika s ICAO SARP i PANS

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo je objavila Naredbu o zrakoplovnoj sigurnosti ASO-2021-002 "Obveza dopune sadržaja operativnog priručnika s ICAO SARP i PANS".

Spomenuta Naredba o zrakoplovnoj sigurnosti primjenjuje se na zračne prijevoznike certificirane u Republici Hrvatskoj. 

Svrha Naredbe je obveza dopune sadržaja operativnog priručnika zračnog prijevoznika u skladu s ICAO standardima, preporučenom praksom i postupcima, a u svezi prihvaćanja odobrenja nadležne kontrole zračnog prometa i informiranja (briefing) članova posade u postupcima odlaska na polijetanje (Flight crew departure briefings). 

Objava: CCAA, 12.07.2021.

Statistički podaci o prometu na zračnim lukama RH u lipnju 2021,

Prema neslužbenim statističkim podacima Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo o prometu na aerodromima u Republici Hrvatskoj za lipanj 2021., ukupno je prevezeno 278% više putnika u odnosu na isti mjesec prošle godine dok je ukupan broj operacija zrakoplova bio veći za 128%.

Prevezeno je 63% više robe i 33% više pošte u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Zabilježen je porast broja putnika u tranzitu na 238% u odnosu na isti mjesec 2020. Detaljnije podatke možete pronaći u dokumentu "Statistički podaci o prometu na aerodromima u RH za lipanj 2020/2021 i razdoblju siječanj-lipanj 2020/2021."

Objava: CCAA, 09.07.2021.

ASO-2021-005 Dodatni zahtjevi za osposobljavanje udaljenih pilota bespilotnih zrakoplova mase do 500 grama

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo objavila je Naredbu o zrakoplovnoj sigurnosti ASO-2021-005 "Dodatni zahtjevi za osposobljavanje udaljenih pilota bespilotnih zrakoplova mase do 500 grama".

Ova Naredba o zrakoplovnoj sigurnosti primjenjuje se na udaljene pilote koji upravljaju bespilotnim zrakoplovima mase od 250 g do 500 g, a koji ne ispunjavaju zahtjeve iz dijelova od 1. do 5. Priloga Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/945, tijekom prijelaznog razdoblja.

Detaljnije o svemu možete pročitati ovdje.

Objava: CCAA, 08.07.2021.

DUBROVNIK - zona zabrane leta za VFR i dronove

Obavještavamo korisnike zračnog prostora da su od 9. srpnja 2021. u 16:00 UTC do 10.  srpnja 2021. u 16:00 UTC i 10.  srpnja 2021. od 17:00 UTC do 21:00 UTC uspostavljene zone zabrane letenja na području grada Dubrovnika (NO FLY ZONE DUBROVNIK 1 i NO FLY ZONE DUBROVNIK 2).


Relevantne NOTAM-e o navedenoj zoni zabrane letenja možete pročitati u nastavku:

(A3408/21 NOTAMN
Q) LDZO/QROLP/IV/NBO/AW/000/050/4239N01804E001
A) LDDU B) 2107091600 C) 2107101600
E) 'NO-FLY ZONE DUBROVNIK 1' STRICTLY PROHIBITED TO VFR FLIGHT AND UNMANNED AIRCRAFT
FLIGHT (UAS/REMOTELY PILOTED AIRCRAFT SYSTEM) EXCEPT STATE AIRCRAFT WITHIN AREA OF
RADIUS 1500M (0.81NM) CENTRED ON 423904N 0180339E (DUBROVNIK-HOTEL DUBROVNIK
PALACE).
F) GND G) 5000FT AMSL)


(A3409/21 NOTAMN
Q) LDZO/QROLP/IV/NBO/AW/000/050/4238N01807E001
A) LDDU B) 2107101700 C) 2107102100
E) 'NO-FLY ZONE DUBROVNIK 2' STRICTLY PROHIBITED TO VFR FLIGHT AND UNMANNED AIRCRAFT
FLIGHT (UAS/REMOTELY PILOTED AIRCRAFT SYSTEM) EXCEPT STATE AIRCRAFT WI AREA OF RADIUS
1500M (0.81NM) CENTRED ON 423829N 0180633E (DUBROVNIK-STRADUN).
F) GND G) 5000FT AMSL

Objava: CCAA, 07.07.2021.

HACZ u potpori Drone Pilot Academy - edukaciji za pilote dronova

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (HACZ) podupire projekt Fakulteta organizacije i informatike iz Varaždina koji pokreće edukaciju za pilote dronova.
Zrakoplovni inspektori HACZ bit će uključeni u provedbu edukacije koja će polaznicima olakšati polaganje ispita za stjecanje potrebnih dozvola.
Prateći svjetske trendove te u skladu s nadležnim pravnim regulativama Fakultet organizacije i informatike (FOI), u suradnji s Varaždinskom županijom i Europskim Talent Centrom Hrvatska - Centri izvrsnosti Varaždinske županije razvio je Drone Pilot Academy - edukaciju za pilote dronova namijenjenu učenicima srednjih škola i studentima. Svim polaznicima osigurana je oprema - bespilotne letjelice u nastavi koja počinje krajem kolovoza.
Projekt je osmišljen kao skup radionica koje će se održavati na području općine Beretinec u Varaždinskoj županiji. Cilj petodnevnog programa je osposobiti polaznike da na odgovoran način upravljaju bespilotnim letjelicama, pridržavajući se zakonskih regulativa EU i RH.
Uz teorijsko znanje iz područja fizike, elektronike, komunikacije i multimedije neophodno za upravljanje letjelicom, polaznici će naučiti praktična znanja i steći iskustvo letenja.


Objava: CCAA, 01.07.2021.

Vlada RH prihvatila Godišnje izvješće o radu i Financijsko izvješće HACZ za 2020.godinu

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), a u vezi s člankom 5. stavkom 3. Zakona o zračnom o prometu (Narodne novine, br. 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 01.srpnja 2021. donijela zaključak kojim se prihvaća Godišnje izvješće o radu i Financijsko izvješće Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za 2020.godinu u tekstu koji je dostavila Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo aktom, KLASA: 001-01/21-05/1, URBROJ: 376-02-01-21-08, od 7. lipnja 2021.