Objava: CCAA, 12.08.2022.

e-Savjetovanja: Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja Hrvatskog registra civilnih zrakoplova

Na mrežnoj stranici e-Savjetovanja objavljen je nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja Hrvatskog registra civilnih zrakoplova.

Glavni ciljevi izmjena i dopuna postojećeg Pravilnika su:

- Propisivanje dodatnog uvjeta za upis zrakoplova u Registar zrakoplova radi usklađivanja sa člankom 46. Uredbe 2018/1862 kojem je cilj provjera jesu li zrakoplovi za koje je podnesen zahtjev za upis u Hrvatski registar civilnih zrakoplova ukradeni, nezakonito prisvojeni, izgubljeni ili ih se traži kao dokaze u kaznenom postupku. Agencija će po službenoj dužnosti, a temeljem uspostavljenje suradnje sa MUP-om kroz Schengenski informacijski sustav vršiti navedenu provjeru.

- Omogućiti iznimku od pravila da istinitost potpisa na ispravi temeljem koje se provodi upis prava vlasništva mora biti ovjerena. Potreba za navedenom izmjenom pokazala se u praksi, i to prilikom uvoza zrakoplova koji je prethodno bio upisan u strani registar (Irski) temeljem privatne isprave koja ne udovoljava navedenom uvjetu, a koja prema pravilima te države ne može biti naknadno ovjerena potvrdom "Apostille."

Savjetovanje će biti otvoreno do: 12. rujna 2022.

Objava: CCAA, 12.08.2022.

e-Savjetovanja: Nacrt Pravilnika o visini naknade za utvrđivanje stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja te utvrđivanje udovoljavanju uvjeta za izdavanje, produžavanje, obnavljanje i priznavanje dozvole, ovlaštenja i posebnih ovlasti zrakoplovnog osoblja

Na mrežnoj stranici e-Savjetovanja objavljen je nacrt Pravilnika o visini naknade za utvrđivanje stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja te utvrđivanje udovoljavanju uvjeta za izdavanje, produžavanje, obnavljanje i priznavanje dozvole, ovlaštenja i posebnih ovlasti zrakoplovnog osoblja.

S obzirom na uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj od 01. siječnja 2023, svrha ovog pravilnika je propisati sve naknade za licenciranje zrakoplovnog osoblja te ih iskazati u eurima. Dodatno, sve naknade su zaokružene na niži iznos, što za cilj ima financijski rasteretiti zrakoplovnu industriju i zrakoplovno osoblje.

Savjetovanje će biti otvoreno do: 12. rujna 2022.

Objava: CCAA, 09.08.2022.

e-Savjetovanja: Nacrt Pravilnika o oblikovanju i utvrđivanju načina, postupaka i drugih uvjeta za sigurno uzlijetanje i slijetanje zrakoplova

Na mrežnoj stranici e-Savjetovanja objavljen je nacrt Pravilnika o oblikovanju i utvrđivanju načina, postupaka i drugih uvjeta za sigurno uzlijetanje i slijetanje zrakoplova te je dostupan za javno komentiranje putem poveznice https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=21235

Nacrt novog Pravilnika posljedica je usklađivanja sa relevantnim EU pravnim okvirom - Provedbenom uredbom 2017/373 te usklađivanje sa primjenjivim ICAO dokumentima.

Savjetovanje će biti otvoreno do: 09.09.2022.

Objava: CCAA, 20.07.2022.

Pregled za provjeru plovidbenosti zrakoplova - aerodrom Jelas, Slavonski Brod

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo će 03. i 04. kolovoza 2022. na aerodromu Jelas u Slavonskom Brodu obavljati preglede za provjeru plovidbenosti zrakoplova sukladno Pravilniku o visini naknade za izvršeni pregled i provjeru plovidbenosti zrakoplova članak 4, točka 2. Molimo sve zainteresirane da najkasnije do 31. srpnja 2022. dostave zahtjeve za provjeru plovidbenosti s pratećom dokumentacijom. Zrakoplovi za koje se zahtjevi podnesu nakon tog roka neće se pregledavati u terminu grupnog pregleda za provjeru plovidbenosti.


Sve dodatne upite pošaljite na dario.tomasic@ccaa.hr.

Objava: CCAA, 13.07.2022.

Statistički podaci o prometu na zračnim lukama RH za mjesec lipanj 2022.

Prema neslužbenim statističkim podacima Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo o prometu na zračnim lukama u Republici Hrvatskoj, broj prevezenih putnika u lipnju 2022. godine bio je za tri puta veći nego u istom mjesecu 2021. godine.

Broj operacija zrakoplova na zračnim lukama RH povećan je za 56% u odnosu na isti mjesec 2021. godine. Također, prevezeno je 40,05% više robe u odnosu na lipanj 2021. dok je broj putnika u tranzitu povećan za 253%

Detaljnije o svemu možete pronaći na poveznici.

Objava: CCAA, 28.06.2022.

e-Savjetovanja: Nacrt Pravilnika o upravljanju zračnim prostorom

Na mrežnoj stranici e-Savjetovanja objavljen je nacrt Pravilnika o upravljanju zračnim prostorom te je dostupan za javno komentiranje putem poveznice

Nacrt novog Pravilnika posljedica je usklađivanja sa relevantnim EU pravnim okvirom - iz prambule Provedbene uredbe 2019/947 proizlazi da bespilotni zrakoplovi mase pri polijetanju od 250g ili veće predstavljaju rizik za sigurnost te je stoga propisana i adekvatna razina osposobljenosti za udaljene pilote. 

Stoga je nacrtom pravilnika predviđeno spuštanje minimalne granice mase za koju je predviđena uspostava struktura po ad hoc postupku zračnog prostora (sa 900 g na 250g). Dodatno, obveza je država članica da definiraju područja isključivo za uporabu bespilotnih zrakoplova ili područja u kojima će letenje bespilotnih zrakoplova biti ograničeno ili zabranjeno. 

Uzimajući u obzir nadležnosti Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom, u Pravilniku se definiraju vrste zračnih struktura za upravljanje bespiltonim zrakoplovima.

Objava: CCAA, 14.06.2022.

Statistički podaci o prometu na zračnim lukama RH u svibnju 2022.

Prema neslužbenim statističkim podacima Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo o prometu na aerodromima u Republici Hrvatskoj za svibanj 2022., ukupno je prevezeno 587% više putnika u odnosu na isti mjesec prošle godine (125.397 / 861.868) dok je ukupan broj operacija zrakoplova bio veći za 117% (5.376 / 11.671).

Prevezeno je 9,9% više robe i 1,2% više pošte u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Zabilježen je porast broja putnika u tranzitu na 310% (955 / 3.914) u odnosu na isti mjesec 2021. Detaljnije podatke možete pronaći u dokumentu "Statistički podaci o prometu na aerodromima u RH za svibanj 2021/2022 i razdoblju siječanj-svibanj 2021/2022."

Objava: CCAA, 06.06.2022.

EASA Safety Week - Stronger, Safer, Together – Always

S ciljem što kvalitetnije pripreme za ljetnu sezonu, EASA je pokrenula novu kampanju namijenjenu zajednici komercijalnog zrakoplovstva.

Tema ovogodišnje kampanje je 'Stronger, Safer, Together – Always', a cilj joj je istaknuti važnost suradnje i timskog rada u svim domenama i među industrijskim partnerima.

EASA će glavni dio kampanje zaključiti još jednim EASA-inim tjednom sigurnosti ('EASA Safety Week') u razdoblju od 27. do 29. lipnja 2022., a koji uključuje 9 webinara tijekom 3 dana prepunih korisnih informacija i zanimljivih rasprava za različite domene i aktivnosti.

 Sve organizacije se potiču da preuzmu pakete za svoje područje operativnog djelovanja i koriste materijal u vlastitim pripremama za ljetnu sezonu.

 Kampanja 'Stronger, Safer, Together – Always' sastoji se od tri tematske cjeline:

1. Siguran rad koristeći načela 'Be Ready - Stay Safe'

2. Upravljanje putovanjem putnika

3. Briga za sebe i one oko nas

 Osim registracije za webex 'session-e' koja je ograničena na 1000 sudionika, bit će dostupna i 'You Tube' opcija.


 Više informacija vezano uz kampanju nalazi se na poveznici:

https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/events/easa-safety-week

LETAK S AGENDOM

Objava: CCAA, 23.05.2022.

Statistički podaci o prometu na zračnim lukama za mjesec travanj 2022.

Prema neslužbenim statističkim podacima Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo o prometu na zračnim lukama u Republici Hrvatskoj, broj prevezenih putnika u travnju 2022. godine bio je za 6,5 puta veći nego u istom mjesecu 2021. godine.

Broj operacija zrakoplova na zračnim lukama RH povećan je za 111% u odnosu na isti mjesec 2021. godine. Također, prevezeno je 14,7% više robe u odnosu na travanj 2021.

Detaljnije o svemu možete pronaći na poveznici.