Objava: Šoštarić Eduard, 08.04.2024.

HACZ radionica: Osposobljavanje pilota za letenje na MEP avionima

Pozivamo Vas na radionicu koju organizira Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo. Radionica je namijenjena ATO-ima koji provode osposobljavanje pilota za letenje na MEP avionima.

Radionica će se održati u ponedjeljak 29. travnja 2024. godine u prostorijama Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, Ulica grada Vukovara 284, Almeria centar - D objekt, III. kat, s početkom u 10:00 sati.

Bilo bi svrsishodno da se radionici osobito pridruže svi instruktori koji provode osposobljavanja pilota za letenje na MEP avionima, šefovi školstva, voditelji instruktora letenja i drugi sudionici za koje se smatra da bi mogli doprinijeti, uključujući i one izvan ATO-a.

Molimo da se sudionici pripreme kako bi svatko pojedinačno mogao iznijeti/ prezentirati svoja iskustva u vezi osposobljavanja pilota za letenje na MEP avionima.

Iznošenje iskustva može biti usmeno i/ili uz korištenje prezentacije materijala, procedura i slično vezanih uz osposobljavanja pilota za letenje na MEP avionima. 

Obavezna je prijava na e-mail: maja.schnaidar@ccaa.hr najkasnije do četvrtka 25. travnja 2024. godine.Vrijeme

Tema

Moderator i predavač

10:00 - 10:05

 

         - Uvod u radionicu

Maja Schnaidar

10:05 - 12:15

 

        - Cilj radionice: kako osigurati sigurno provođenje provjera pilota za letenje na MEP avionima

 

         - Okrugli stol - mogućnosti standardizacije određenih procedura, posebice procedura sa dva motora i procedura s jednim motorom (simulacija otkaza)

 

Zoran Matić/ Bernard Lukač 

Objava: Šoštarić Eduard, 04.04.2024.

Forum o uporabi zračnog prostora u Republici Hrvatskoj

U sklopu provedbe godišnjeg plana konzultacija Hrvatske kontrole zračne plovidbe s korisnicima zračnog prostora najavljujemo Vam organiziranje Foruma o uporabi zračnog prostora u Republici Hrvatskoj. Forum će se održati u petak 19.travnja.2024. godine od 09:00 do 16:00 sati na Fakultetu prometnih znanosti - Znanstveno-učilišni kampus Borongaj (Objekt 69, Borongajska 83a, 10 000 Zagreb).

Edukativne prezentacije sadržavat će područja utjecaja novih aktivnosti i promjena unutar zračnog prostora na korisnike, te aktivnosti sustava bespilotnih zrakoplova u posebnoj kategoriji. U sklopu foruma planirana je i diskusija s korisnicima zračnog prostora kako bi se potaknula konstruktivna rasprava i kako bi nam se približilo korisničko iskustvo uporabe zračnog prostora.

Nakon foruma bit će održana radionica u suradnji Hrvatske agencije za zrakoplovstvo (HACZ) i Hrvatske kontrole zračne plovidbe (HKZP). Edukativne prezentacije će biti na temu radiokomunikacije i popunjavanje plana leta, a ciljana skupina radionice su operatori aerodroma, organizatori i rukovoditelji padobranskih skokova i jedriličarskih aktivnosti te piloti generalne avijacije.

Kapacitet dvorane je do 100 osoba, a u sklopu foruma bit će organiziran ručak u organizaciji Hrvatske kontrole zračne plovidbe.

Forum i radionica će biti prenošeni putem mrežne platforme Microsoft Teams o čemu ćemo naknadno poslati obavijest korisnicima, a bit će objavljeno i na AMC Portalu (rubrika Vijesti).

Molimo Vas da prijavu za sudjelovanje uživo izvršite putem poveznice: https://www.surveymonkey.com/r/8N9KTWN

Objava: Šoštarić Eduard, 15.03.2024.

Reforma jedinstvenog europskog neba: Vijeće i Parlament postigli dogovor

Predsjedništvo Vijeća i pregovarači Europskog parlamenta postigli su početkom ovog mjeseca privremeni dogovor o reformi jedinstvenog europskog neba. Cilj je reforme poboljšati izvedbu, organizaciju i upravljanje europskim zračnim prostorom te pružanje usluga u zračnoj plovidbi kako bi se povećao kapacitet, smanjili troškovi i povećala prilagodljivost sustava, uz istodobno nastojanje da se smanji utjecaj zrakoplovstva na okoliš i klimu.

Zakonodavni paket sastoji se od izmijenjenog prijedloga za preinaku uredbe o jedinstvenom europskom nebu (SES 2+) i prijedloga uredbe o izmjeni osnovne uredbe o Agenciji EU-a za sigurnost zračnog prometa (EASA).

Glavni ciljevi reforme

U privremenom dogovoru zadržavaju se ključni ciljevi jedinstvenog europskog neba, tj. da se reformom mora odgovoriti na potrebe u pogledu kapaciteta i doprinijeti smanjenju klimatskog i okolišnog otiska, uz istodobno ostvarivanje troškovne učinkovitosti. Trebao bi doprinijeti i regulaciji bespilotnih letjelica.

Nova pravila omogućit će poboljšanja u upravljanju zračnim prostorom u smislu smanjenja utjecaja na okoliš i klimu, posebno tako što će se proširiti obvezujući ciljevi za terminalne usluge u zračnoj plovidbi u pogledu zaštite okoliša i klime te prilagoditi naknade radi poboljšanja okolišne učinkovitosti od strane korisnika zračnog prostora. Osnovat će se neovisno, stalno i stručno tijelo za reviziju izvedbe, koje će Komisiju savjetovati o provedbi sheme izvedbe i sustava naknada.

Ključni elementi privremenog dogovora

Glavni elementi privremenog dogovora suzakonodavaca mogu se sažeti kako slijedi:

Države članice imenuju nacionalno nadzorno tijelo koje ocjenjuje usklađenost pružatelja usluga u zračnoj plovidbi s gospodarskim zahtjevima, kao što su financijska održivost i organizacijska struktura, u suradnji s nacionalnim nadležnim tijelom zaduženim za certificiranje pružatelja usluga u zračnoj plovidbi.

Pružatelji usluga u zračnoj plovidbi i nacionalno nadzorno tijelo mogu biti dio iste organizacije uz uvjet da su funkcionalno odvojeni i da ispunjavaju zahtjeve u pogledu neovisnosti.

Isto tako, države članice moći će odrediti da funkcije ekonomskog nadzora i nadzora sigurnosti obavlja isto upravno tijelo. Tim se rješenjem smanjuje birokracija i prilagođava postojećim organizacijskim modelima.

Države članice mogu odlučiti odobriti otvaranje određenih usluga u zračnoj plovidbi tržišnim uvjetima.

Nacionalna nadzorna tijela i Komisija zajedno će ocjenjivati izvedbu usluga u zračnoj plovidbi, u skladu s načelom supsidijarnosti i proporcionalnosti. Komisiji u tom procesu pomaže tijelo za reviziju izvedbe, koje ima savjetodavnu ulogu. Tijelo za reviziju izvedbe osniva se kao stabilno i stalno tijelo koje će se financirati iz proračuna EU-a.

Uvest će se obvezna prilagodba rutnih naknada kako bi se korisnike zračnog prostora potaknulo da podupiru poboljšanja u smislu smanjenja utjecaja na okoliš i klimu, poput služenja najučinkovitijim rutama u pogledu goriva ili veće upotrebe alternativnih čistih pogonskih tehnologija, nakon što se analizom troškova i koristi utvrdi da je takva prilagodba izvediva i da predstavlja dodanu vrijednost.

Privremenim dogovorom jača se perspektiva mreže dodavanjem novih mrežnih funkcija i dodjeljivanjem dodatnih, jasno određenih zadaća trenutačnom mrežnom upravitelju Eurocontrolu kako bi mogao bolje doprinijeti održivoj i učinkovitoj upotrebi zračnog prostora.

Sljedeći koraci

Privremeni dogovor sada trebaju odobriti Vijeće i Europski parlament. Belgijsko predsjedništvo Vijeća namjerava što prije podnijeti tekst predstavnicima država članica (Coreper) kako bi ga potvrdili.

Nakon odobrenja nacrti zakonodavnih akata proći će pravno-jezičnu redakturu prije nego što ih suzakonodavci službeno donesu te se objave u Službenom listu EU-a i stupe na snagu 20 dana nakon objave.

Objava: Šoštarić Eduard, 11.03.2024.

Obilježena 15.godišnjica operativnog rada Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo prigodno je danas obilježila 15.godišnjicu početka operativnog rada. Potpredsjednik Vlade RH i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, koji je nazočio događaju, istaknuo je kako je uloga Agencije u uspostavi visoke razine sigurnosti i zaštite civilnog zračnog prometa od neprocjenjivog značaja za funkcioniranje i stanje prometnog i gospodarskog sustava Republike Hrvatske. 

„Kontinuirano dobivamo potvrde da je način na koji je ustrojena, i način na koji funkcionira Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, iznimno pozitivan i uspješan primjer institucionalnog rješenja u području civilnog zrakoplovstva, ne samo u okvirima Hrvatske, već i na području Europske unije, ali i šire. Za sve ovo ste najviše i gotovo isključivo zaslužni vi, djelatnici Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo – svojim trudom i zalaganjem doprinijeli ste svim postignućima i rezultatima koje je Agencije postigla u ovih 15 godina. Podrška ovog Ministarstva nikada nije bila upitna, niti će izostati u budućnosti. Štoviše, očekujemo daljnji razvoj našeg odnosa i zajedničkih aktivnosti i projekata na dobrobit svih – pogotovo naše zrakoplovne industrije“, istaknuo je u obraćanju na svečanosti potpredsjednik Vlade RH i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. 

Direktorica Agencije Ana Kapetanović naglasila je kako je Agencija osnovana prije 15 godina zahvaljujući malom krugu ljudi s vizijom. Republika Hrvatska danas ima zrakoplovnu vlast međunarodnog ugleda, sa prepoznatljivom kvalitetom rada i iznimnim stručnjacima u svojim redovima, istaknula je Ana Kapetanović i dodala kako najveće i iskreno hvala upućuje djelatnicima Agencije. „Svojom predanošću i ljubavlju prema svom pozivu i poslu postavili ste novi standard onoga što javna uprava može i mora biti“, rekla je direktorica. 

„Osobno se nadam da ćemo u narednom razdoblju i uz potrebne izmjene Zakona o zračnom prometu moći otvoriti put šire podrške posebnom dijelu naše zrakoplovne zajednice, generalnoj avijaciji. Uz suradnju sa našom industrijom, nadam se da ćemo ostvariti svoj zajednički cilj i većom prisutnošću na našim fakultetima, školama i malim aerodromima osigurati budućnost zrakoplovstva u Hrvatskoj i približiti mlađim generacijama koliko je dinamičan i zanimljiv posao u avijaciji“. 

U svom obraćanju predsjednik Vijeća Agencije Andrija Vidović je iskazao predanost Vijeća u potpori ostvarenja  vrijednosti i ciljeva Agencije, uvijek vodeći računa da se rad Agencije obavlja kvalitetno i na najbolji mogući način – kako za cjelokupni zrakoplovni sektor u Republici Hrvatskoj, tako i za njene zaposlenike. 

„Vijeće Agencije će nastaviti podržavati daljnji razvoj i jačanje Agencije i inicijative koje doprinose dobrobiti hrvatske zrakoplovne industrije i zaposlenika Agencije. Posebno ćemo se zalagati za očuvanje i rast generalnog zrakoplovstva te razvoj novog zrakoplovnog kadra“, zaključio je predsjednik Vijeća Agencije. 

Najveći izazovi koji stoje u dogledno vrijeme pred Agencijom su svakako uvođenje flote zrakoplova A220 u operacije nacionalnog zračnog prijevoznika "Croatia Airlines", raspisivanje natječaja za drugog pružatelja zemaljskih usluga na tri najveće hrvatske zračne luke, podrška Ministarstvu zdravstva u implementaciji projekta uvođenja hitne helikopterske medicinske usluge, ali i implementacija sasvim novih propisa poput onih vezanih za alternativna zrakoplovna goriva, certificiranu verziju dronova i urbane mobilnosti (tzv. „zračni taksiji“).

 

Objava: Šoštarić Eduard, 04.03.2024.

Obnova znanja instruktora zrakoplovnog jedriličarstva

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (HACZ) održala je 3. ožujka 2024. godine radionicu s ciljem obnove znanja instruktora zrakoplovnog jedriličarstva.

 Budući da je Uredbom (EU) 2018/1976, koja utvrđuje pravila za operacije zrakoplovnim jedrilicama u Europskom okruženju, propisano kako instruktor zrakoplovnog jedriličarstva može provoditi osposobljavanje ako je u posljednje tri godine završio osposobljavanje za obnovu instruktorskog znanja, HACZ odlučila je organizirati osposobljavanje na kojem su osim zrakoplovnih inspektora HACZ u ulozi predavača bili angažirani i drugi iskusni instruktori zrakoplovnog jedriličarstva.

 Radionica je obuhvatila slijedeće cjeline:

 

Tema

Predavač

Pravila i propisi s naglaskom na poznavanje dijela SFCL

 

Natko Kulić

Nacionalni propisi

Pravni aspekti i prisilna postupanja

Poučavanje i učenje

 

 

Bruno Herenčić

Tehnike podučavanja

Pilotske vještine

Ljudski čimbenici

Navigacija (uključujući nova ili postojeća radionavigacijska sredstva)

 

 

Tonći Panza

Podučavanje letenja jedrilicom u oblaku

Vrijeme i vremenske prilike

Uloga instruktora

Zlatko Zemljić

Sigurnost letenja, sprječavanje incidenata i nesreća

 

Na radionici je sudjelovalo i uspješno završilo osposobljavanje 23 instruktora zrakoplovnog jedriličarstva.

Objava: Šoštarić Eduard, 29.02.2024.

JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa

Ovim putem raspisujemo JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: 


Specijalist za javnu nabavu, m/ž Ured Agencije, 1 izvršitelj

Specijalist za financije, m/ž Odjel financija i računovodstva, 1 izvršitelj.


Objava: Šoštarić Eduard, 27.02.2024.

„Osvježenje znanja za rukovodeće osobe organizacija i nastavnike letenja koji provode osposobljavanje pilota sportsko rekreativnih zrakoplova“

Pozivamo Vas na radionicu koju organizira Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo s temom „Osvježenje znanja za rukovodeće osobe organizacija i nastavnike letenja koji provode osposobljavanje pilota sportsko rekreativnih zrakoplova“.

Radionica je namijenjena odgovornim rukovoditeljima, voditeljima osposobljavanja organizacija i nastavnicima letenja koji provode osposobljavanje pilota sportsko rekreativnih zrakoplova.

Radionica će se održati u subotu 09. ožujka 2024. godine s početkom u 10:00 sati na adresi Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, D objekt, Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb.

Detaljnije o svemu možete pročitati na poveznici.


Objava: Šoštarić Eduard, 20.02.2024.

Obavijest o rezultatima provedenog javnog natječaja za radno mjesto Specijalist za zaštitu zračnog prometa

Na temelju ukupno ostvarenih rezultata kandidata, po provedenom selekcijskom postupku u natječaju za radno mjesto Specijalist za zaštitu zračnog prometa objavljenom 29. rujna 2023. godine, odabran je Seif Aldin Salameh.

Objava: Šoštarić Eduard, 14.02.2024.

Statistički podaci o prometu na zračnim lukama RH za mjesec siječanj 2024.

Prema neslužbenim statističkim podacima Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo o prometu na zračnim lukama u Republici Hrvatskoj, broj prevezenih putnika u siječnju 2024. godine bio je za približno 10% veći nego u istom mjesecu 2023. godine.

Broj operacija zrakoplova na zračnim lukama RH povećan je za 5,2% u odnosu na isti mjesec 2023. godine. Također, prevezeno je 24,7% više robe u odnosu na siječanj 2023. dok je broj putnika u tranzitu povećan za približno 30%.

Detaljnije o svemu možete pronaći na poveznici.

Objava: Šoštarić Eduard, 13.02.2024.

Grupni pregledi za provjeru plovidbenosti zrakoplova 2024.

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo će tijekom 2024. godine obavljati grupne preglede za provjeru plovidbenosti zrakoplova sukladno Pravilniku o visini naknade za izvršeni pregled i provjeru plovidbenosti zrakoplova članak 4. točka 2. prema sljedećem rasporedu: 

 

 

Lokacija

Vrijeme

Rokovi za dostavu zahtjeva i dokumentacije

1

Slavonski Brod/Osijek

25.-29.03.2024.*

11.03.2024.

2

Pribislavec/Koprivnica/Varaždin

22.-26.04.2024.*

08.04.2024.

3

Zadar/ Otočac/Split/ Sinj

29.04.-03.05.2024.

15.04.2024.

4

Grobnik

09.-13.12.2024.*

25.11.2024.

 

* Točan datum pregleda objavit će se nakon isteka roka za dostavu zahtjeva za provjeru plovidbenosti.


Molimo sve zainteresirane da najkasnije do roka naznačenog za pojedinu lokaciju dostave zahtjeve za provjeru plovidbenosti s pratećom dokumentacijom. Zrakoplovi za koje se zahtjevi podnesu nakon tog roka neće se pregledavati u terminu grupnog pregleda za provjeru plovidbenosti.
Obrasci zahtjeva nalaze se na mrežnim stranicama HACZ: http://www.ccaa.hr/obrasci-35778 pri čemu je potrebno obratiti pažnju na kategoriju zrakoplova: EASA ili Zrakoplovi na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 (AnnexI).

Zahtjevi se dostavljaju na način naznačen na obrascu zahtjeva.
Obrasci zahtjeva su osmišljeni i kao lista provjere te se unošenjem svih traženih informacija i prilaganjem svih traženih dokumenata ubrzava postupak evaluacije podneska i eventualno otklanjanje uočenih nesukladnosti.

Dokumenti koji se prilažu moraju biti ovjereni od odgovorne osobe gdje je tako naznačeno.

Kod zahtjeva koji nisu potpuni stranka će se Zaključkom o pozivu na dopunu podneska pozvati na dopunu zahtjeva što će prolongirati proces evaluacije dokumentacije i provjere plovidbenosti zrakoplova. Naknadno dostavljena dokumentacija neće se pregledavati tijekom fizičkog pregleda zrakoplova.

Kako je naznačeno u obrascima zahtjeva, prilikom fizičkog pregleda zrakoplova i dokumentacije zrakoplova potrebno je osigurati:

- Original važećeg programa održavanja;
- Izvješće o masi i ravnoteži sa rasporedom ukrcaja (Weight and balance report);         
- Dozvolu za korištenje radio frekvencijskog spektra;
- Dokaz umjeravanja pitot-statičkih instrumenata, magnetskih kompasa i transpondera ako je primjenjivo;
- Original svjedodžbe i potvrde o plovidbenosti i original potvrde o registraciji;
- Dokumentaciju o provedenom održavanju i zamjeni komponenti sa kopijama pripadajućih CRS-ova uključujući i pripadajuće formove (EASA Form 1, CofC i sl.) ako je primjenjivo; 
- Otvorene poklopce (kapotaže) motora kod motornih zrakoplova;
- Jedrilice sastavljene;
- Vidljive oznake države pripadnosti i registracije te otklonjene nečistoće sa zrakoplova;
- Zrakoplov treba biti parkiran na način da mu se omogući nesmetan pristup;
- Mehaničar sa prikladnom Part 66 dozvolom, ako je primjenjivo.

U slučaju potrebe, a u skladu s Pravilnikom o visini naknade za izvršeni pregled i provjeru plovidbenosti zrakoplova članak 4. točka 2. HACZ može organizirati još grupnih pregleda za provjeru plovidbenosti na drugim lokacijama i u drugim terminima.

Za sve dodatne informacije upit poslati na: 
grupne.plovidbenosti@ccaa.hr

Objava: Šoštarić Eduard, 19.01.2024.

Statistički podaci o prometu na zračnim lukama za 2023. godinu

Prema neslužbenim statističkim podacima Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo o prometu na zračnim lukama u Republici Hrvatskoj, broj prevezenih putnika u 2023. godini bio je za 15 % veći nego u 2022. godini.

Broj operacija zrakoplova na zračnim lukama RH povećan je za 5 % u odnosu na 2022. godinu. Broj putnika u tranzitu je bio veći za 11,8 %.

Također, prevezeno je 8,6 % manje robe u odnosu na 2022. 

Detaljnije o svemu tome kao i podatke za mjesec prosinac 2022/2023 možete pronaći na poveznici.