Objava: CCAA, 29.07.2021.

Nacrt Pravilnika o helidromima

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izradila je i objavila „Nacrt Pravilnika o helidromima“ na portalu e-Savjetovanja.

Glavni razlog izrade novog Pravilnika jest usklađivanje zahtjeva s novim izdanjem ICAO Annexa 14, Volume II- Heliports, peto izdanje od srpnja 2020. godine, a koje je primjenjivo od 5. studenog 2020. godine, izmjena postojećih odredbi kako bi se povećala sigurnost i učinkovitost operacija na helidromima, pojednostavljenje postojećih odredbi kako bi se temeljile na učinku (performance-based provisions), utvrđivanje jedinstvenog zajedničkog standarda za uzdignute helidrome i helidrome u razini sa zemljom radi smanjenja nepotrebne složenosti dizajna i ažuriranje odredaba o rasvjeti, oznakama i označivačima (markerima) s ciljem osiguranja dosljednosti u cjelini.

Donošenjem ovoga Pravilnika stavit će se van snage Pravilnik o helidromima (»Narodne novine«, broj 46/2019).

Ovim putem vas pozivamo da nam putem portala e-Savjetovanje dostavite svoje komentare, gdje nacrt Pravilnika možete pronaći pod nazivom „Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o helidromima“

Rok za davanje komentara na predmetni nacrt Pravilnika je do 30. kolovoza 2021. godine.

Objava: CCAA, 22.07.2021.

Objavljen Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe sportsko rekreativnih zrakoplova

U Narodnim novinama objavljen je novi Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe sportsko rekreativnih zrakoplova koji sada sadrži i zahtjeve za organizacije koje provode osposobljavanje pilota navedenih zrakoplova (dosad u odvojenom pravilniku), a uvedena je i mogućnost izvođenja komercijalnih operacija. Izvršena su dodatna usklađivanja sa Uredbama (EU) 965/2012 i 1178/2011 te su dorađeni silabusi za pojedine dozvole i/ili ovlaštenja. 

Pravilnik stupa na snagu 29. srpnja 2021. godine, a dostupan je na sljedećem linku: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_07_83_1545.html.

Objava: CCAA, 20.07.2021.

Polaganje ispita za udaljene pilote u potkategoriji A2 otvorene kategorije izvan grada Zagreba

Kako bi optimizirala svoje resurse i omogućila polaganje ispita za udaljene pilote u potkategoriji A2 otvorene kategorije na pristupačnijim lokacijama, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo objavljuje raspored i lokacije na kojima zainteresirani mogu pristupiti polaganju ispita.

Raspored održavanja A2 ispita za 2021. godinu

LokacijaKolovozRujanListopadStudeniProsinac
Požega, HGSS, Hrvatskih branitelja 846. kolovoz 18.00 sati3.rujan 18.00 sati1.listopad 18.00 sati5.studeni 18.00 sati3.prosinac 18.00 sati
Zagreb, HACZ, Ulica grada Vukovara 28413.kolovoz 18.00 sati10.rujan 18.00 sati8.listopad 18.00 sati12.studeni 18.00 sati10.prosinac  18.00 sati
Zadar, HGSS, Andrije Hebranga 11a20. kolovoz 18.00 sati17.rujan 18.00 sati15.listopad 18.00 sati19.studeni 18.00 sati17.prosinac 18.00 sati
Split, HGSS, Stoci 48A21. kolovoz 10.00 sati18.rujan 10.00 sati16.listopad 10.00 sati20.studeni 10.00 sati18.prosinac 10.00 sati
Pula, Zračna luka Pula26.kolovoz 10.00 sati23.rujan 10.00 sati21.listopad 10.00 sati25.studeni 10.00 sati21.prosinac 10.00 sati
Dubrovnik, HGSS, 42°40'29.6"N 18°06'27.9"E - lokacija je uz cestu, nema adrese, jer je preuređeno sklonište, vrata sa znakom HGSS-a, Nova Mokošica28.kolovoz 10.00 sati25.rujan 10.00 sati23.listopad 10.00 sati27.studeni 10.00 sati23.prosinac 10.00 sati


Za pristupanje ispitu zainteresirani kandidati se moraju prijaviti najmanje 2 radna dana prije predviđenog termina ispita za koji se prijavljuju. Prijave se provode slanjem elektroničke pošte na adresu UASispiti@ccaa.hr dostavom slijedećih podataka:
 1. Ime i prezime kandidata
 2. Broj i vrsta osobnog identifikacijskog dokumenta s kojim će se kandidat identificirati prilikom polaganja ispita
 3. Broj dokaza o dovršenom mrežnom osposobljavanju za potkategorije A1/A3 kandidata
 4. Raspolažu li vlastitim osobnim računalom za polaganje ispita
Prijava na ispit je valjana tek nakon primitka potvrde prijave od strane Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo.


Prilikom dolaska na polaganje ispita kandidati trebaju ponijeti:
 1. Osobni identifikacijski dokument koji su naveli u prijavi
 2. Potpisani izvornik Izjave o praktičnom samoosposobljavanju na obrascu UAS-FRM-002
 3. Osobno računalo, ako su njegovu raspoloživost naveli u prijavi
U slučaju većeg broja kandidata u odnosu na kapacitet prostora, organizirat će se dodatni termini u istom danu.

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo radi na omogućavanju dodatnih lokacija za polaganje ispita, poglavito na području istočne Slavonije. Stoga se pozivaju zainteresirani da redovito prate mrežne stranice Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, kako bi se pravovremeno upoznali s aktualnim lokacijama i terminima za polaganje ispita.


HRVATSKA AGENCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO

Objava: CCAA, 15.07.2021.

Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osiguravanju jednakih uvjeta za održivi zračni promet

Europska komisija je donijela niz prijedloga kako bi se do 2030. klimatskim, energetskim, prometnim i poreznim politikama te politikama o korištenju zemljišta smanjile neto emisije stakleničkih plinova za barem 55 % u usporedbi s razinama iz 1990.

Goriva za zračni i pomorski promet znatno onečišćuju okoliš pa i za njih treba uvesti posebne mjere. Uredbom o infrastrukturi za alternativna goriva zahtijeva se da zrakoplovi i brodovi imaju pristup čistoj energiji u glavnim pomorskim i zračnim lukama.

Inicijativa „ReFuelEU Aviation” obvezat će dobavljače goriva da u mlaznom gorivu u zračnim lukama EU-a bude sve veći udio održivih goriva, uključujući sintetička goriva s niskom razinom emisija ugljika (e-goriva).

Europska komisija predložila je propis koji podupire prihvaćanje održivih zrakoplovnih goriva (Sustainable Aviation Fuels SAF): ReFuelEU Aviation.

Ako se usvoji ovaj zakonodavni prijedlog, Agencija za zrakoplovnu sigurnost Europske unije (EASA) bit će ovlaštena s nekoliko zadataka praćenja i izvještavanja kako bi se osiguralo da operatori zrakoplova i dobavljači goriva poštuju obveze izvještavanja o zrakoplovstvu ReFuelEU. EASA-ina godišnja izvješća pružit će pregled stanja na tržištu, uključujući informacije o cijenama, i trendove u održivoj proizvodnji zrakoplovnog goriva u Europskoj uniji i potrošnji na razini Europske unije.

Operatori zrakoplova mogu izravno izvijestiti EASA-u o poteškoćama u pristupu SAF-u na određenoj zračnoj luci Europske unije zbog nedostatka odgovarajuće zračne infrastrukture, što će omogućiti EASA-i da procijeni situaciju i obavijesti Europsku komisiju o zračnim lukama EU koje ne ispunjavaju svoje obveze.

Opći cilj inicijative ReFuelEU Aviation je utvrđivanje usklađenih pravila na razini Europske unije, održavanje konkurentnih jednakih uvjeta, povećanje prihvata SAF-a od strane operatora i povećanje distribucije u zračnim lukama Unije.

S vizijom da Europu do 2050. godine učini prvim klimatski neutralnim kontinentom i smanjenjem emisija za 55% u 2030. godini, sveobuhvatni paket pokriva niz inicijativa povezanih s klimatskim akcijama Europskog zelenog sporazuma.

Objava: CCAA, 15.07.2021.

Naredba o zrakoplovnoj sigurnosti ASO-2021-002 Obveza dopune sadržaja operativnog priručnika s ICAO SARP i PANS

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo je objavila Naredbu o zrakoplovnoj sigurnosti ASO-2021-002 "Obveza dopune sadržaja operativnog priručnika s ICAO SARP i PANS".

Spomenuta Naredba o zrakoplovnoj sigurnosti primjenjuje se na zračne prijevoznike certificirane u Republici Hrvatskoj. 

Svrha Naredbe je obveza dopune sadržaja operativnog priručnika zračnog prijevoznika u skladu s ICAO standardima, preporučenom praksom i postupcima, a u svezi prihvaćanja odobrenja nadležne kontrole zračnog prometa i informiranja (briefing) članova posade u postupcima odlaska na polijetanje (Flight crew departure briefings). 

Objava: CCAA, 12.07.2021.

Statistički podaci o prometu na zračnim lukama RH u lipnju 2021,

Prema neslužbenim statističkim podacima Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo o prometu na aerodromima u Republici Hrvatskoj za lipanj 2021., ukupno je prevezeno 278% više putnika u odnosu na isti mjesec prošle godine dok je ukupan broj operacija zrakoplova bio veći za 128%.

Prevezeno je 63% više robe i 33% više pošte u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Zabilježen je porast broja putnika u tranzitu na 238% u odnosu na isti mjesec 2020. Detaljnije podatke možete pronaći u dokumentu "Statistički podaci o prometu na aerodromima u RH za lipanj 2020/2021 i razdoblju siječanj-lipanj 2020/2021."

Objava: CCAA, 09.07.2021.

ASO-2021-005 Dodatni zahtjevi za osposobljavanje udaljenih pilota bespilotnih zrakoplova mase do 500 grama

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo objavila je Naredbu o zrakoplovnoj sigurnosti ASO-2021-005 "Dodatni zahtjevi za osposobljavanje udaljenih pilota bespilotnih zrakoplova mase do 500 grama".

Ova Naredba o zrakoplovnoj sigurnosti primjenjuje se na udaljene pilote koji upravljaju bespilotnim zrakoplovima mase od 250 g do 500 g, a koji ne ispunjavaju zahtjeve iz dijelova od 1. do 5. Priloga Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/945, tijekom prijelaznog razdoblja.

Detaljnije o svemu možete pročitati ovdje.

Objava: CCAA, 08.07.2021.

DUBROVNIK - zona zabrane leta za VFR i dronove

Obavještavamo korisnike zračnog prostora da su od 9. srpnja 2021. u 16:00 UTC do 10.  srpnja 2021. u 16:00 UTC i 10.  srpnja 2021. od 17:00 UTC do 21:00 UTC uspostavljene zone zabrane letenja na području grada Dubrovnika (NO FLY ZONE DUBROVNIK 1 i NO FLY ZONE DUBROVNIK 2).


Relevantne NOTAM-e o navedenoj zoni zabrane letenja možete pročitati u nastavku:

(A3408/21 NOTAMN
Q) LDZO/QROLP/IV/NBO/AW/000/050/4239N01804E001
A) LDDU B) 2107091600 C) 2107101600
E) 'NO-FLY ZONE DUBROVNIK 1' STRICTLY PROHIBITED TO VFR FLIGHT AND UNMANNED AIRCRAFT
FLIGHT (UAS/REMOTELY PILOTED AIRCRAFT SYSTEM) EXCEPT STATE AIRCRAFT WITHIN AREA OF
RADIUS 1500M (0.81NM) CENTRED ON 423904N 0180339E (DUBROVNIK-HOTEL DUBROVNIK
PALACE).
F) GND G) 5000FT AMSL)


(A3409/21 NOTAMN
Q) LDZO/QROLP/IV/NBO/AW/000/050/4238N01807E001
A) LDDU B) 2107101700 C) 2107102100
E) 'NO-FLY ZONE DUBROVNIK 2' STRICTLY PROHIBITED TO VFR FLIGHT AND UNMANNED AIRCRAFT
FLIGHT (UAS/REMOTELY PILOTED AIRCRAFT SYSTEM) EXCEPT STATE AIRCRAFT WI AREA OF RADIUS
1500M (0.81NM) CENTRED ON 423829N 0180633E (DUBROVNIK-STRADUN).
F) GND G) 5000FT AMSL

Objava: CCAA, 07.07.2021.

HACZ u potpori Drone Pilot Academy - edukaciji za pilote dronova

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (HACZ) podupire projekt Fakulteta organizacije i informatike iz Varaždina koji pokreće edukaciju za pilote dronova.
Zrakoplovni inspektori HACZ bit će uključeni u provedbu edukacije koja će polaznicima olakšati polaganje ispita za stjecanje potrebnih dozvola.
Prateći svjetske trendove te u skladu s nadležnim pravnim regulativama Fakultet organizacije i informatike (FOI), u suradnji s Varaždinskom županijom i Europskim Talent Centrom Hrvatska - Centri izvrsnosti Varaždinske županije razvio je Drone Pilot Academy - edukaciju za pilote dronova namijenjenu učenicima srednjih škola i studentima. Svim polaznicima osigurana je oprema - bespilotne letjelice u nastavi koja počinje krajem kolovoza.
Projekt je osmišljen kao skup radionica koje će se održavati na području općine Beretinec u Varaždinskoj županiji. Cilj petodnevnog programa je osposobiti polaznike da na odgovoran način upravljaju bespilotnim letjelicama, pridržavajući se zakonskih regulativa EU i RH.
Uz teorijsko znanje iz područja fizike, elektronike, komunikacije i multimedije neophodno za upravljanje letjelicom, polaznici će naučiti praktična znanja i steći iskustvo letenja.


Objava: CCAA, 01.07.2021.

Vlada RH prihvatila Godišnje izvješće o radu i Financijsko izvješće HACZ za 2020.godinu

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), a u vezi s člankom 5. stavkom 3. Zakona o zračnom o prometu (Narodne novine, br. 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 01.srpnja 2021. donijela zaključak kojim se prihvaća Godišnje izvješće o radu i Financijsko izvješće Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za 2020.godinu u tekstu koji je dostavila Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo aktom, KLASA: 001-01/21-05/1, URBROJ: 376-02-01-21-08, od 7. lipnja 2021.

Objava: CCAA, 16.06.2021.

Statistički podaci o prometu na aerodromima u RH za svibanj 2021.

Prema neslužbenim statističkim podacima Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo o prometu na aerodromima u Republici Hrvatskoj za svibanj 2021.godine, ukupno je prevezeno 125.397 putnika dok je u istom mjesecu prošle godine prevezeno 20.214 što predstavlja povećanje za šest puta. Ukupan broj operacija zrakoplova u svibnju iznosio je 5.376 dok je u svibnju 2020. bio samo 1.257.

Prevezeno je 46 % više robe i 138 % više pošte u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Zabilježen porast broja putnika u tranzitu iznosi 106 %. 

Objava: CCAA, 15.06.2021.

PLOVIDBENOST - izmjene i brisanje Naredbi o zrakoplovnoj sigurnosti

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo van snage je stavila Naredbe o zrakoplovnoj sigurnosti:

ASO-2011-003 Zahtjevi koji moraju biti zadovoljeni prilikom odobrenja priručnika vezanih uz vođenje kontinuirane plovidbenosti i/ili održavanje zrakoplova, u svrhu osiguravanja mogućnosti praćenja provedenih izmjena priručnika;

ASO-2013-015 Dozvoljena odstupanja od intervala definiranih Programom održavanja zrakoplova.


Objavljena je revizija 1 Naredbe o zrakoplovnoj sigurnosti ASO-2011-005 Implementacija principa ljudskih faktora u održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova, pri čemu je van snage stavljena prethodna revizija iste naredbe.
 
Odredbe ASO-2011-003 su implementirane u ASO-2011-005.

Objava: CCAA, 09.06.2021.

Poziv za sudjelovanjem na tematskoj radionici „Pravilnik o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139“

Pozivamo vas na tematsku radionicu u organizaciji  Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo na kojoj će biti predstavljen „Pravilnik o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139“. Radionica će se održati u srijedu 16. lipnja 2021. s početkom u 18.00 sati, a završetak se očekuje oko 20.00 sati.

UPUTE ZA PRISTUP RADIONICI:

 • prethodna instalacija aplikacije MS Teams na računalu ili mobitelu;
 • 10 minuta prije početka radionice povezati se putem gore navedene poveznice;
 • pričekati potvrdu pristupa radionici
 • isključiti mikrofon i kameru

UPUTE ZA KOMENTIRANJE NA RADIONICI:

 • putem aplikacije MS Teams „podići ruku“ i pričekati za riječ
 • nakon postavljenog pitanja obavezno spustiti ruku
ili
 • putem aplikacije MS Teams upisati pitanje i pričekati odgovor

NAPOMENA:

U slučaju većeg broja pitanja koja bi mogli ometati tijek prezentacije, na iste će se odgovoriti nakon završetka prezentacije.

Objava: CCAA, 04.06.2021.

Popis zračnih prijevoznika kojima je letenje u EU zabranjeno ili ograničeno

U Službenom listu Europske unije objavljena je Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/883 o izmjeni Uredbe (EZ) br. 474/2006 u pogledu popisa zračnih prijevoznika kojima je letenje u Uniji zabranjeno ili ograničeno.

 Navedenom Uredbom, a na temelju dostavljenih informacija od strane država članica, EASA-e, trećih zemalja i međunarodnih organizacija ažuriran je popis zračnih prijevoznika za koje vrijedi zabrana ili ograničenja letenja unutar Unije.

 Na popisu prijevoznika za koje vrijedi zabrana letenja u Uniji su svi zračni prijevoznici iz 16 zemalja čije nadležne zrakoplovne vlasti ne udovoljavaju primjenjivim propisima o nadzoru sigurnosti, uz par iznimki iz Angole i Moldavije.

 Na popisu prijevoznika za koje vrijede ograničenja letenja u Uniji su 3 prijevoznika s ograničenjima koja vrijede za pojedine tipove zrakoplova u floti.

 Uredba je stupila na snagu 2. lipnja, a cijeli tekst možete pronaći na sljedećem linku: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0883&from=HR

Objava: CCAA, 01.06.2021.

NAJAVA: Poziv za sudjelovanje na radionici o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu upotrebe sportsko rekreativnih zrakoplova

U organizaciji Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo dana 09. lipnja 2021. (srijeda) s početkom u 18:00 sati održat će se radionica na kojoj će se predstaviti izmjene Pravilnika o uvjetima i načinu upotrebe sportsko rekreativnih zrakoplova.

 Pozivamo sve zainteresirane da sudjeluju na radionici putem sljedeće poveznice:

 RADIONICA SRZ

 

UPUTE ZA PRISTUP RADIONICI:

 NAPOMENA:

prethodna instalacija aplikacije MS Teams je potrebna ako se radionici pristupa putem mobitela

 • cca. 10 minuta prije početka radionice otvoriti gore navedeni link
 • pričekati potvrdu pristupa radionici
 • isključiti mikrofon i kameru

UPUTE ZA KOMENTIRANJE NA RADIONICI:

 • putem aplikacije MS Teams „podići ruku“ i pričekati za riječ
 • nakon komentara obavezno spustiti ruku

ili

 • putem aplikacije MS Teams upisati komentar i pričekati odgovor

 

NAPOMENA: U slučaju velikog broja komentara i upita sudionika tijekom radionice, a koji možebitno budu utjecali na kvalitetu izvedbe i tijek prezentacije, na iste će se odgovoriti nakon završetka prezentacije

 

 Nacrt Pravilnika o uvjetima i načinu upotrebe sportsko rekreativnih zrakoplova možete naći na sljedećoj poveznici

        https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16709

Objava: CCAA, 27.05.2021.

Nacrt Pravilnika o uvjetima i načinu upotrebe sportsko rekreativnih zrakoplova

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izradila je i objavila nacrt Pravilnika o uvjetima i načinu upotrebe sportsko rekreativnih zrakoplova:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16709 

Novi Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe sportsko rekreativnih zrakoplova se donosi kako bi se zahtjevi za organizacije koje provode osposobljavanje pilota sportsko rekreativnih zrakoplova prebacile iz Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati poduzetnici koji obavljaju stručno osposobljavanje pilota sportsko-rekreativnih zrakoplova, balona i jedrilica u Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe sportsko rekreativnih zrakoplova.

Ostali glavni razlozi za donošenje novog Pravilnika nalaze se u pratećem dokumentu Obrazloženje uz nacrt Pravilnika, na portalu e-Savjetovanja.

 Ovim putem vas pozivamo da nam putem portala e-Savjetovanja dostavite svoje komentare, gdje nacrt Pravilnika možete pronaći pod nazivom „Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe sportsko rekreativnih zrakoplova“.

 Rok za davanje komentara na predmetni nacrt Pravilnika je do 28. lipnja 2021.

Objava: CCAA, 14.05.2021.

Održana online radionica na temu zaštite prava putnika u zračnom prijevozu

U organizaciji Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo dana 14. svibnja 2021. godine održana je online radionica na temu zaštite prava putnika u zračnom prijevozu.

 Radionica je i ovog puta bila namijenjena užem krugu polaznika (zračni prijevoznici, zračne luke, druga nadležna tijela) s ciljem što kvalitetnije razmjene mišljenja i iskustava vezanim uz zaštitu prava putnika u zračnom prijevozu, a s obzirom na trenutnu situaciju uzrokovanu COVID-19 pandemijom i nadolazeću turističku sezonu. 

Sudionici radionice imali su priliku upoznati se s trenutno dostupnim statističkim podacima i prognozama za oporavak u zračnom prometu, s aktivnostima Europske komisije vezane uz COVID-19 i novostima iz oblasti prava potrošača, prokomentirati iskustva vezana uz primjenu zakonodavnog okvira i Smjernica Europske komisije na trenutnu situaciju te se upoznati s najnovijom praksom Europskog suda.

 

Objava: CCAA, 11.05.2021.

Statistički podaci o prometu na aerodromima u RH za travanj 2021.

Prema neslužbenim statističkim podacima Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo o prometu na aerodromima u Republici Hrvatskoj za travanj 2021.godine, ukupno je prevezeno 77.914 putnika dok je u istom mjesecu prošle godine prevezeno 4.935 putnika. Ukupan broj operacija zrakoplova prošlog mjeseca iznosio je 3.936 dok je u travnju 2020. bio samo 495.

Prevezeno je 29,8 % više robe i 410 % više  pošte u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Zabilježen porast broja putnika u tranzitu iznosi 408,5 %.