menu

Izbornik

Specijalizirane operacije (radovi iz zraka)

Specijalizirane operacije mogu biti komercijalne ili nekomercijalne.

Komercijalne specijalizirane operacije s EASA zrakoplovom i nekomercijalne specijalizirane operacije s EASA složenim zrakoplovom na motorni pogon moraju se izvoditi temeljem valjane Izjave odnosno Autorizacije, u skladu s primjenjivim odredbama Uredbe (EU) br. 965/2012.

Nekomercijalne specijalizirane operacije zrakoplovom koji nije složeni zrakoplov na motorni pogon izvode se u skladu s primjenjivim odredbama Uredbe (EU) br. 965/2012, bez obveze podnošenja Izjave.

Ovisno o kategoriji zrakoplova, specijalizirane operacije s Aneks I zrakoplovom dozvoljeno je izvoditi u skladu s primjenjivim odredbama:

  • Pravilnika o uvjetima i načinu upotrebe aviona i helikoptera na koje se ne primjenjuje uredba (EU) 2018/1139, ili
  • Pravilnika o uvjetima i načinu upotrebe sportsko rekreativnih zrakoplova