menu

Izbornik

Naknade

Naknade predstavljaju značajan izvor prihoda Agencije, a služe za obavljanje i razvoj djelatnosti Agencije. Naknade se plaćaju po toni prevezene robe/tereta u civilnom zračnom prometu, po putniku u civilnom zračnom prometu u odlasku, za preglede zrakoplova, te za stručno osposobljavanje zrakoplovnog osoblja.

Vrste naknada definirane su Zakonom o zračnom prometu, a visina naknada utvrđuje se propisom kojeg donosi ministar pomorstva, prometa i infrastrukture.