menu

Izbornik

Naknade

Pravilnikom o visini naknade za utvrđivanje stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja za te utvrđivanje udovoljavanju uvjete za izdavanje, produžavanje, obnavljanje i priznavanje dozvole, ovlaštenja i posebnih ovlasti zrakoplovnog osoblja (Narodne novine br. 5/2020) propisane su naknade za utvrđivanje stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja te naknade za naknade za administrativni postupak utvrđivanja udovoljavanju uvjetima za licenciranje zrakoplovnog osoblja. Pravilnikom se utvrđuje i visina naknade na koju imaju pravo predsjednik, članovi, tajnik povjerenstva te cijene obrazaca, registra i dnevnika osposobljavanja te knjižica letenja zrakoplovnog osoblja.