menu

Izbornik

Savjeti za putnike

Svi putnici, njihova ručna i predana prtljaga moraju biti zaštitno pregledani prije ulaska u sigurnosno osjetljiva i štićena područja aerodroma. Zaštitni pregledi obavljaju se na zaštitnim točkama, ručnim pregledom, pomoću tehničkih sredstava i/ili kombinacijom navedenih metoda. Primarni cilj zaštitnog pregleda je otkrivanje i sprječavanje:

 • unošenja zabranjenih predmeta u zaštitno ograničeni (štićeni) prostor i (kasnije) u zrakoplov, te
 • mogućeg izvršenja djela nezakonitog ometanja (npr. otmice zrakoplova, sabotaže ili napada eksplozivnim sredstvom).

Predmete koje nije dozvoljeno unijeti u zrakoplov možete provjeriti na Listi zabranjenih predmeta. O predmetima/tvarima za koje ne možete sa sigurnošću utvrditi da li su dozvoljeni za prijevoz, informirajte se kod svog prijevoznika ili agenta kod kojeg ste kupili putničku kartu.

Prilikom pregleda putnika postoji i mogućnost odvojenog (zasebnog) pregleda putnika. Mogućnost odvojenog pregleda putnika mogu koristiti putnici s ograničenom mogućnošću kretanja, putnici s medicinskim protezama i putnici s elektrostimulatorom srca (pacemaker).

Uređaji koji se koriste za zaštitne preglede ne uzrokuju oštećenja elektroničkih uređaja (prijenosnih računala, kamera, I- poda i dr.) ili filmova za fotoaparate.

Tekućine

Zbog sigurnosnih razloga za prijevoz tekućina u ručnoj prtljazi putnika određen je i u praksi primijenjen niz posebno prilagođenih pravila.

U tekućine se ubrajaju : gelovi, paste, losioni, mješavine tekućina i čvrstih tvari, paste za zube, gelovi za kosu, pića, sirupi, parfemi, sadržaji boca pod tlakom, npr. pjena za brijanje, dezodoransi i ostali predmeti sličnog sadržaja.

Slijedeće tekućine se smiju unositi u zrakoplov u ručnoj prtljazi:

a) Tekućine kupljene u "duty free" prodavaonicama u štićenom području zračne luke ili u zrakoplovu, pod uvjetom da su spremljene u prozirne plastične vrećice, zapečaćene prilikom kupnje

b) Tekućine pakirane u pojedinačnim spremnicima/pakiranjima kapaciteta (zapremine) manjeg od 100 ml ili 100 g, te spremljene u prozirnu plastičnu vrećicu sa zatvaračem. Najveći dozvoljeni kapacitet plastične vrećice ne smije imati zapreminu veću od 1 L.

Sadržaj plastične vrećice mora biti prikladno spremljen (uočljiv) a vrećica mora biti zatvorena.

c) Tekućine koje se tijekom leta koriste u medicinske svrhe ili zbog posebnih prehrambenih zahtjeva, uključujući i hranu za bebe.

Sve ostale tekućine mogu se prevoziti u predanoj prtljazi.

Korisne preporuke

I putnici mogu bitno utjecati na brže i lakše obavljanje zaštitnog pregleda. Kako?

 1. Obavite pravovremene pripreme za putovanje i informirajte se o predmetima/tvarima koje su zabranjene za prijevoz,
 2. U ručnu i/ili predanu prtljagu spremite samo one predmete/tvari koje su dopuštene u skladu s Popisom zabranjenih predmeta, pravilima o tekućinama i opasnoj robi – u tom slučaju niste izloženi zabrani prijevoza ili oduzimanju,
 3. Tekućine koje prevozite u ručnoj prtljazi (u spremnicima do 100 ml) spremite u propisanu plastičnu vrećicu,
 4. Dolazak u zračnu luku treba biti pravovremen kako biste opušteno i bez pritiska kašnjenja prošli sve postupke u procesu otpreme putnika,
 5. U slučaju da prevozite vatreno oružje isto prijavite osoblju nadležnom za prijavu putnika,
 6. U pripremi za zaštitni pregled putnika i ručne prtljage, metalni nakit, sat, kovanice i slične predmete koje nosite na sebi ili u džepovima spremite u ručnu prtljagu, kako bi umanjili mogućnost zaboravljanja ili gubljenja istih, ili ih stavite u plastičnu posudu za odlaganje predmeta koji se pregledavaju RTG uređajem.
 7. U pripremi za zaštitni pregled putnika i ručne prtljage tekućine izdvojite iz ručne prtljage.
 8. U pripremi za zaštitni pregled putnika i ručne prtljage prijenosna računala i druge veće elektroničke uređaje (npr. igraće konzole, digitalne foto aparate i kamere i sl.), izdvojite iz ručne prtljage za odvojeni pregled, te ih stavite u plastičnu posudu namijenjenu za tu svrhu.
 9. Skinite kaput i/ili jaknu, te ih stavite u plastičnu posudu, kako bi se pregledali kao posebni komadi ručne prtljage,
 10. Ukoliko osoblje nadležno za zaštitne preglede zatraži, budite spremni skinuti remen i/ili izuti obuću, te ih staviti u plastičnu posudu, kako bi se pregledali kao poseban komad ručne prtljage,
 11. Slijedite ostale upute osoblja nadležnog za zaštitne preglede.