menu

Izbornik

Pružatelji zemaljskih usluga

Direktiva Vijeća 96/67/EZ od 15. listopada 1996. o pristupu tržištu zemaljskih usluga u Zajednici regulira tržište zemaljskih usluga na svim zračnim lukama. To osigurava zračnim prijevoznicima odabir pružatelja prema svojim potrebama.

U Republici Hrvatskoj Direktiva Vijeća 96/67/EZ implementirana je kroz Pravilnik o pružanju zemaljskih usluga (NN 61/15), a kriteriji za izdavanje odobrenja određeni su zrakoplovnom sigurnosnom direktivom ASO-2010-005.

Odobrenje se izdaje na pisani zahtjev pružatelja zemaljskih usluga ili korisnika zračne luke koji želi samostalno obavljati zemaljske usluge temeljem utvrđenih kriterija.

Popis pružatelja zemaljskih usluga u RH:

Zračna luka:

Pružatelj zemaljskih usluga

Aerodrom Brač:

Aerodrom Brač d.o.o.

Zračna luka Dubrovnik:

Zračna luka Dubrovnik d.o.o.

Newrest Dubrovnik d.o.o.

Goldair Handling RCR d.o.o.

INA-Avioservisi d.d.

Zračna luka Osijek:

Zračna luka Osijek d.o.o.

INA-Avioservisi d.d.

Zračna luka Pula:

Zračna luka Pula d.o.o.

INA-Avioservisi d.d.

Zračna luka Rijeka:

Zračna luka Rijeka d.o.o.

INA-Avioservisi d.d.

Zračna luka Split:

Zračna luka Split d.o.o.

Goldair Handling RCR d.o.o.

INA-Avioservisi d.d.

Zračna luka Zadar:

Zračna luka Zadar d.o.o.

INA-Avioservisi d.d.

Zračna luka Zagreb / Pleso, „Franjo Tuđman“

Međunarodna zračna luka Zagreb d.d.

Međunarodna zračna luka Zagreb - Zemaljske usluge d.o.o

Goldair Handling RCR d.o.o.

BTA d.o.o.

OMV Adriatic Marketing d.o.o.

INA-Avioservisi d.d.