menu

Izbornik

Pružatelji zemaljskih usluga

Direktiva Vijeća 96/67/EZ od 15. listopada 1996. o pristupu tržištu zemaljskih usluga u Zajednici regulira tržište zemaljskih usluga na svim zračnim lukama. To osigurava zračnim prijevoznicima odabir pružatelja prema svojim potrebama.

U Republici Hrvatskoj Direktiva Vijeća 96/67/EZ implementirana je kroz Pravilnik o pružanju zemaljskih usluga (NN 61/15), a kriteriji za izdavanje odobrenja određeni su zrakoplovnom sigurnosnom direktivom ASO-2010-005.

Odobrenje se izdaje na pisani zahtjev pružatelja zemaljskih usluga ili korisnika zračne luke koji želi samostalno obavljati zemaljske usluge temeljem utvrđenih kriterija.