menu

Izbornik

Pružatelj usluga u zračnoj plovidbi

Odjel usluga u zračnoj plovidbi i upravljanja zračnim prometom nadležan je za certifikaciju i nadzor pružatelja usluga u zračnoj plovidbi.

Certifikacija pružatelja usluga u zračnoj plovidbi provodi se u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/373.

Link na konsolidiranu verziju Uredbe koja uključuje Provedbena pravila, prihvatljive načine udovoljavanja (AMC) i upute (GM) u spojenom formatu lakom za snalaženje i čitanje: Easy Access Rules for ATM/ANS.

Zahtjev za izdavanje certifikata pružatelja usluga podnosi se na obrascu NSA-FRM-011.

Detaljne informacije vezano uz certifikaciju pružatelja usluga možete naći u Uputi NSA-UPUTE-001.