menu

Izbornik

Letačke operacije balonima

Uredba (EU) br. 2018/395 regulira izvođenje letačkih operacija s EASA balonima te su od 8. travnja 2020. godine uključeni i zahtjevi za izdavanje dozvola članova letačke posade balona.

Operatori balona upravljaju balonom u skladu sa zahtjevima iz Priloga II, Poddijela BAS.

Za komercijalne operacije balonima ne postoji zahtjev za certificiranjem operatora, ali ti operatori imaju pravo započeti s izvođenjem takvim komercijalnim operacijama tek nakon što su nadležnom tijelu (HACZ) prijavili svoju sposobnost i način izvršavanja odgovornosti povezanih s upravljanjem balonom. Operatori podnose takvu izjavu i upravljaju balonom, povrh zahtjeva iz poddijela BAS, u skladu sa zahtjevima iz poddijela ADD Priloga II.

Struktura Uredba (EU) br. 2018/395 je sljedeća:

Uvodni dio

PRILOG I – DIO DEF
Definicije
PRILOG II – DIO BOP
Letačke operacije balonom
 • PODDIO BAS – Osnovni operativni zahtjevi
 • PODDIO ADD – Dodatni zahtjevi u pogledu komercijalnih djelatnosti
PRILOG III – DIO BFCL
Zahtjevi za izdavanje dozvola članovima letačke posade balona

Osnovni operativni zahtjevi

Poddio BAS primjenjuje se na operatore koji imaju namjeru izvoditi komercijalne i nekomercijalne letačke operacije balonom te se dijeli na sljedeće odjeljke:

PODDIO BAS
OSNOVNI OPERATIVNI ZAHTJEVI

 1. Odjeljak 1. - Opći zahtjevi
 2. Odjeljak 2. - Operativni postupci
 3. Odjeljak 3. - Performanse i operativna ograničenja
 4. Odjeljak 4. - Instrumenti i oprema

Dodatni zahtjevi u pogledu komercijalne djelatnosti

Poddio ADD primjenjuje se na operatore koji imaju namjeru izvoditi samo komercijalne letačke operacija balonima te se dijeli na sljedeće odjeljke:

PODDIO ADD
DODATNI ZAHTJEVI U POGLEDU KOMERCIJALNIH DJELATNOSTI

 1. Odjeljak 1. - Opći organizacijski zahtjevi
 2. Odjeljak 2. - Izjava, plovidbenost i zakup s posadom ili bez posade
 3. Odjeljak 3. - Priručnici i evidencija
 4. Odjeljak 4. - Letačka posada
 5. Odjeljak 5. - Opći operativni zahtjevi
 6. Odjeljak 6. - Operativni postupci
 7. Odjeljak 7. - Performanse i operativna ograničenja

Izjava za izvođenje komercijalnih djelatnosti balonom

Sukladno članku 3. Uredbe (EU) br. 2018/395 operatori koji imaju namjeru izvoditi komercijalne djelatnosti balonima moraju prije početka obavljanja tih djelatnosti prijaviti svoju sposobnost i način izvršavanja odgovornosti povezanih s upravljanjem balonom.

Izjava se podnosi na sljedećem obrascu: FOD-FRM-091

Operator je dužan bez odgode obavijestiti HACZ o promjenama koje utječu na usklađenost s primjenjivim zahtjevima, te obavijestiti HACZ o prestanku obavljanja komercijalnih djelatnosti balonima.

Dana 08. travnja 2020. godine zahtjevi za članove letačke posade balona uključeni su u Uredbu (EU) br. 2018/395 kao Prilog III.

Letačke operacije s Aneks I balonom dozvoljeno je izvoditi u skladu s primjenjivim odredbama Pravilnika o zahtjevima za izvođenje operacija zrakoplovima i o organizacijskim zahtjevima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova.