menu

Izbornik

Kontakt

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo

Ulica grada Vukovara 284
10 000 Zagreb

Rad sa strankama: 09:00 - 16:00 sati

Telefon: +385 1 2369 300
Telefax: +385 1 2369 301
 

UPUTE ZA RAD SA STRANKAMA U HACZ

Sustavi bespilotnih zrakoplova

E-mail: uas@ccaa.hr


Odjel licenciranja


Odobravanje letova

E-mail: flight-authorization@ccaa.hr

Prava putnika u zračnom prometu

E-mail: passenger.rights@ccaa.hr

Pisarnica

E-mail: pisarnica@ccaa.hr

Zaštita osobnih podataka

E-mail: dpo@ccaa.hr

Opće informacije

E-mail: ccaa@ccaa.hr

Registar zrakoplova