menu

Izbornik

Preleti i tehničko slijetanje inozemnih zrakoplova

Preleti i tehničko slijetanje inozemnih zrakoplova

Inozemni civilni zrakoplovi registrirani u državi članici Čikaške konvencije (ICAO) ne trebaju odobrenje za prelet i tehničko slijetanje na teritorij Republike Hrvatske.

Odobrenje za prelet je potrebno za prelete inozemnih državnih zrakoplova (zrakoplovi koji se upotrebljavaju u vojne, carinske ili policijske svrhe te za prijevoz osoba koje uživaju poseban status), kada se zrakoplovom prevozi opasna roba, te kada zrakoplov ne posjeduje standardnu svjedodžbu o plovidbenosti.

Diplomatsko odobrenje za prelete odnosno slijetanja inozemnih državnih zrakoplova izdaje Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (www.mvep.gov.hr).

Napomena:

  • Zračni prijevoznici trećih zemalja moraju imati sigurnosno odobrenje (TCO odobrenje) izdano od Europske agencije za sigurnost zračnog prometa (EASA) u slučaju tehničkog slijetanja kada obavljaju komercijalni zračni prijevoz.
  • EU prijevoznici ne trebaju odobrenje za prelet s opasnom robom osim kada prevoze opasnu robu zabranjenu za prijevoz zrakom u normalnim okolnostima (forbidden DG) u kojem slučaju moraju ishoditi izuzeće/odobrenje koje izdaje inspektor za opasne robe.

Više informacija o opasnoj robi i primjenjivi obrazac nalaze se ovdje.