menu

Izbornik

Izvješćivanje o zaštiti zračnog prometa

Kao nadopunu programa kontrole kvalitete, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo utvrdila je mehanizam prikupljanja i analize informacija vezanih za zaštitu civilnog zračnog prometa dobivenih iz izvora kao što su putnici, posada, zemaljsko osoblje. Ovaj mehanizam ustrojen je na način da jamči diskreciju osobama i tijelima koja proslijede takvu informaciju. Informacije možete proslijediti na sljedeću adresu elektronske pošte zastita@ccaa.hr.

Osim izvješćivanja na način propisan Nacionalnim programom zaštite civilnog zračnog prometa o sljedećim događajima izvješćivanje se mora obaviti i u skladu sa zahtjevima određenim Uredbom (EU) br. 376/2014 Europskog Parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu:
  • Nezakonito ometanje zrakoplova, uključujući prijetnju bombom ili otmicu.
  • Poteškoće u kontroliranju alkoholiziranih, nasilnih ili putnika neprihvatljivog ponašanja.
  • Otkrivanje slijepog putnika.

Obrasci izvješća