menu

Izbornik

Agencijske naknade

Naknade za rad Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo

Pravilnikom o utvrđivanju visine naknada za rad Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo utvrđuju se visine naknada koje plaćaju:

  • zračni prijevoznici po toni prevezene robe/tereta u civilnom zračnom prometu: HACZ robna naknada i
  • putnici u civilnom zračnom prometu u odlasku: HACZ putnička naknada.

Naknade služe kao sredstva za obavljanje i razvoj djelatnosti Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo. Naziv naknada na engleskom jeziku je: Croatian Civil Aviation Agency Tax (CCAA Tax). 

Detalje o HACZ naknadama, poput iznosa robnih i putničkih naknada, izvješća koja se dostavljaju i naplate, možete pronaći u dokumentu:

Pravilnik o utvrđivanju visine naknada za rad Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (NN 05/2023  118/2020).