menu

Izbornik

ATM/ANS

Odjel usluga u zračnoj plovidbi i upravljanja zračnim prometom obavlja upravne i stručne poslove iz nadležnosti Hrvatske Agencije za civilno zrakoplovstvo kao Nacionalnog nadzornog tijela (National Supervisory Authority - NSA), a koji se odnose na certifikaciju pružatelja usluga u zračnoj plovidbi i organizacija za osposobljavanje te nadzor i inspekciju u područjima:
  • operativnih usluga u zračnom prometu,
  • upravljanja zračnim prometom i protokom zračnog prometa,
  • zrakoplovnog informiranja i zrakoplovne meteorologije i
  • komunikacije, navigacije i nadzora
Sektor u bliskoj suradnji s Odjelom financija i računovodstva, provodi nadzor nad pružateljem usluga u zračnoj plovidbi po pitanju otvorenosti i transparentnosti troškova rutnih i terminalnih usluga i politici obračuna naknada.

Uz to, vodi proces izrade Plana učinkovitosti do njegove finalizacije i završnog odobravanja, te nadzire dostignute ciljeve u skladu s Planom učinkovitosti.