menu

Izbornik

Podaci o obveznom osiguranju

Svaki inozemni zračni prijevoznik odnosno operator zrakoplova da bi letio u hrvatskom zračnom prostoru obvezan je sklopiti ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu prouzročenu putnicima, prtljazi, teretu i trećim osobama u skladu s Uredbom (EZ) 785/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o zahtjevima za zračne prijevoznike i operatore zrakoplova u vezi s osiguranjem.
U potvrdi ili drugom dokazu o sklopljenom ugovoru o osiguranju moraju biti navedeni osigurani rizici (treće osobe, putnici, prtljaga, teret) sukladno Uredbi (EZ) 785/2004. Potvrda mora sadržavati i izjavu da je izdana u skladu sa Uredbom (EZ) 785/2004 kako je propisano Zakonom o obveznim osiguranjima u prometu (NN 151/05, 36/09, 75/09, 76/13, 152/14)
Najniže pokriće iz osiguranja za odgovornost u odnosu na treće osobe, putnike, prtljagu i teret, a koji moraju biti navedeni u potvrdi o osiguranju ili drugom dokazu o valjanom osiguranju, propisani su člankom 6. i 7. Uredbe (EZ) 785/2004.   

U slučaju zakupa zrakoplova s posadom:
  • Potvrda o osiguranju zakupodavca mora pokriti odgovornost prema trećim osobama i zakupac mora biti dodan kao dodatni osiguranik u toj istoj potvrdi
  • Potvrda o osiguranju zakupca mora pokriti odgovornost prema putnicima, prtljazi i teretu i zakupodavac mora biti dodan kao dodatni osiguranik u toj istoj potvrdi.