menu

Izbornik

Linijski zračni prijevoz

Primjenjivi propisi:
  • Zakon o zračnom prometu (NN 92/14, 127/13, 54/13, 84/11, 69/09)
  • Pravilnik o odobravanju letova inozemnih zrakoplova u hrvatskom zračnom prostoru (NN 50/17138/23)
  • Uredba Komisije (EU) 452/2014 o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u vezi s letačkim operacijama operatora iz trećih zemalja
Obrazac zahtjeva: FAO-FRM-002

Inozemni operatori zrakoplova mogu obavljati usluge linijskog zračnog prijevoza u Republici Hrvatskoj u skladu s uvjetima iz dvostranog ili mnogostranog ugovora o međunarodnom zračnom prometu koji obvezuje Republiku Hrvatsku.

Inozemni operatori zrakoplova koji namjeravaju obavljati usluge linijskog zračnog prijevoza u Republici Hrvatskoj moraju biti prethodno određeni u pisanom obliku od strane zrakoplovnih vlasti države u kojima se nalazi njihovo glavno poslovno sjedište, osim ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.

Obavijest o određivanju operatora zrakoplova dostavljaju zrakoplovne vlasti države operatora ministarstvu nadležnom za civilni zračni promet.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za letenje za obavljanje usluga linijskog zračnog prijevoza inozemni operator zrakoplova podnosi Agenciji pisanim putem na obrascu zahtjeva trideset (30) dana prije prvog leta ukoliko međunarodnim ugovorom koji obvezuje Republiku Hrvatsku nije utvrđeno drukčije.

Zahtjev za izdavanjem odobrenja za letenje, na temelju ugovora o letovima sa skupnom oznakom, zasebno podnose i operativni i marketinški operator zrakoplova.

Operator zrakoplova mora imati odobrenje operatora treće zemlje (EASA TCO Authorisation) izdano od Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa (EASA) te obvezno mora uz zahtjev dostaviti:
  1. Valjanu potvrdu o osiguranju u skladu s Uredbom (EZ) 785/2004,
  2. Na zahtjev program zaštite civilnog zračnog prometa sastavljen na engleskom jeziku i/ili potvrdu o odobravanju programa zaštite od nadležnih zrakoplovnih vlasti države operatora zrakoplova,
  3. Potvrdu da je označen kao „zračni prijevoznik tereta ili pošte koji obavlja prijevoz u Uniju iz zračne luke treće zemlje” (ACC3) sukladno Uredbi Komisije (EU) 300/2008 i 2015/1998,
  4. Na zahtjev Agencije i druge podatke i dokumentaciju vezanu uz traženu operaciju.
Operator zrakoplova dužan je dostaviti na odobravanje i sve naknadne promjene koje se odnose na odobren red letenja.