menu

Izbornik

Obrasci

Dio-FCL dozvole

 • Ispitivači pilota (Examiners)
  1. LIC-FRM-297 Pilot Examiners Log Book
  2. LIC-FRM-299 Zahtjev za ispitivače - inicijalno/produljenje/obnavljanje/proširenje privilegija
  3. LIC-FRM-424 Zamolba za pristupanje standardizacijskom tečaju za ispitivača

 • Transfer EU dozvole, Validacija i konverzija dozvole
  1. LIC-FRM-219 Zahtjev za zamjenu zemlje izdavanja dozvole
  2. LIC-FRM-220 Zahtjev za validaciju/konverziju dozvole izdane od treće zemlje
  3. LIC-FRM-320 Zahtjev za konverziju nacionalne dozvole u Part-FCL dozvolu
  4. LIC-FRM-419 Zahtjev za konverziju FAA certifikata privatnog pilota i pripadajućih ovlaštenja

 • Instruktori
  1. LIC-FRM-255 Zahtjev za izdavanje/produljenje/obnavljanje/proširenje privilegija ovlaštenja instruktora
  2. LIC-FRM-279-313 Zahtjev i izvješće s provjere s procjene stručnosti za instruktore

 • ATPL / MPL
  1. LIC-FRM-223 Prijava za polaganje praktičnog dijela ispita za stjecanje dozvole pilota
  2. LIC-FRM-236 Potvrda o ispunjavanju uvjeta za praktični ispit ATPL(A)
  3. LIC-FRM-237 Potvrda o ispunjavanju uvjeta za praktični ispit ATPL(H)
  4. LIC-FRM-238 Potvrda o ispunjavanju uvjeta za praktični ispit ATP-IR(H)integrirani
  5. LIC-FRM-239 Potvrda o ispunjavanju uvjeta za praktični ispit ATP(H)integrirani
  6. LIC-FRM-248 Potvrda o ispunjavanju uvjeta za pristupanje praktičnom dijelu ispita za stjecanje dozvole pilota aviona–MPL (A)
  7. LIC-FRM-252 Zahtjev za izdavanje dozvole pilota
  8. LIC-FRM-256-276-313 ATPL/MPL/type rating skill test and proficiency check – aeroplane
  9. LIC-FRM-257-276-313 ATPL/type rating skill test and proficiency check – helicopter

 • Ovlaštenja za tip / klasu (Type rating / class rating)
  1. LIC-FRM-254 Zahtjev za izdavanje/produljenje/obnavljanjevaljanosti ovlaštenja za klasu/tip
  2. LIC-FRM-256-276-313 ATPL/MPL/type rating skill test and proficiency check – aeroplane
  3. LIC-FRM-257-276-313 ATPL/type rating skill test and proficiency check – helicopter
  4. LIC-FRM-258-276-313 Type rating skill test and proficiency check – Airship
  5. LIC-FRM-260-276-313 Lista provjere sa ispita praktične osposobljenosti/provjere stručnosti za ovlaštenje za klasu aviona - more
  6. LIC-FRM-381-276-313 Class/type rating skill test and proficiency check for SP aeroplane except for HPCA
  7. LIC-FRM-384 Okvirne teme za provjeru teorijskog poznavanja PBN
  8. LIC-FRM-385 Zapis s teorijske provjere poznavanja PBN-a
  9. LIC-FRM-417 Potvrda sa osposobljavanja za obnavljanje ovlaštenja za klasu SEP ili TMG
  10. LIC-FRM-418 Potvrda sa osposobljavanja za obnavljanje ovlaštenja za klasu SEP ili TMG (EN)

 • CPL
  1. LIC-FRM-288 Odobrenje za samostalno letenje
  2. LIC-FRM-252 Zahtjev za izdavanje dozvole pilota
  3. LIC-FRM-223 Prijava za polaganje praktičnog dijela ispita za stjecanje dozvole pilota
  4. LIC-FRM-232 Potvrda o ispunjavanju uvjeta za praktični ispis CPL(A)ATP(A) - integrirano
  5. LIC-FRM-233 Potvrda o ispunjavanju uvjeta za praktični ispit CPL-IR(A)integrirani
  6. LIC-FRM-234 Potvrda o ispunjavanju uvjeta za praktični ispit CPL(A)modularni
  7. LIC-FRM-235 Potvrda o ispunjavanju uvjeta za praktični ispit CPL(A)integrirani
  8. LIC-FRM-240 Potvrda o ispunjavanju uvjeta za praktični ispit CPL-IR(H)- integrirani
  9. LIC-FRM-241 Potvrda o ispunjavanju uvjeta za praktični ispit CPL(H)integrirani
  10. LIC-FRM-244 Potvrda o ispunjavanju uvjeta za praktični ispit CPL(H)modularni
  11. LIC-FRM-245 Potvrda o ispunjavanju uvjeta za praktični ispit CPL-IR(As)modularni
  12. LIC-FRM-246 Potvrda o ispunjavanju uvjeta za praktični ispit CPL(As)modularni
  13. LIC-FRM-247 Potvrda o ispunjavanju uvjeta za praktični ispit CPL(As)-integrirani
  14. LIC-FRM-261-277-313 CPL (A) Skill test
  15. LIC-FRM-262-277-313 CPL (H) Skill test
  16. LIC-FRM-263-277-313 CPL (As) Skill test

 • Ovlaštenje za instrumentalno letenje - Instrument rating (IR)
  1. LIC-FRM-253 Zahtjev za izdavanje/produljenje/obnavljanje IR i BIR
  2. LIC-FRM-280 Prijava za polaganje praktičnog dijela ispita za stjecanje IR i BIR ovlaštenja
  3. LIC-FRM-229 Potvrda o ispunjavanju uvjeta za pristup praktičnom dijelu ispita za stjecanje IR(A)-modular training
  4. LIC-FRM-230 Potvrda o ispunjavanju uvjeta za pristup praktičnom dijelu ispita za stjecanje IR(H)-modular training
  5. LIC-FRM-231 Potvrda o ispunjavanju uvjeta za pristup praktičnom dijelu ispita za stjecanje IR(As)-modular training
  6. LIC-FRM-275-277-313 IR (As) Skill test form
  7. LIC-FRM-382-277-313 IR(A) and BIR Skill test
  8. LIC-FRM-383-277-313 IR(H) Skill test (PBN)
  9. LIC-FRM-384 Okvirne teme za provjeru teorijskog poznavanja PBN
  10. LIC-FRM-385 Zapis s teorijske provjere poznavanja PBN-a
  11. LIC-FRM-416 Zapis s teorijske provjere znanja za konverziju IR(A) dozvole na temelju BASA Aneksa 3
  12. LIC-FRM-423 Potvrda o ispunjavanju uvjeta za pristupanje praktičnom dijelu ispita za stjecanje ovlaštenja za instrumentalno letenje - avion - IR(A) – Modularno osposobljavanje na temelju stjecanja vještina

 • PPL
  1. LIC-FRM-288 Odobrenje za samostalno letenje
  2. LIC-FRM-252 Zahtjev za izdavanje dozvole pilota
  3. LIC-FRM-223 Prijava za polaganje praktičnog dijela ispita za stjecanje dozvole pilota
  4. LIC-FRM-226 Potvrda o ispunjavanju uvjeta za praktični ispit PPL(A)
  5. LIC-FRM-227 Potvrda o ispunjavanju uvjeta za praktični ispit PPL (H)
  6. LIC-FRM-228 Potvrda o ispunjavanju uvjeta za praktični ispit PPL(As)
  7. LIC-FRM-264-277-313 Lista provjere za PPL(A)
  8. LIC-FRM-265-277-313 Lista provjere za PPL(H)
  9. LIC-FRM-266-277-313 Lista provjere za PPL(As)
  10. LIC-FRM-415 Zapis s teorijske provjere znanja za konverziju PPL(A) dozvole na temelju BASA Aneksa 3

 • LAPL
  1. LIC-FRM-288 Odobrenje za samostalno letenje
  2. LIC-FRM-252 Zahtjev za izdavanje dozvole pilota
  3. LIC-FRM-223 Prijava za polaganje praktičnog dijela ispita za stjecanje dozvole pilota
  4. LIC-FRM-224 Potvrda o ispunjavanju uvjeta za pristupanje praktičnom dijelu ispita za stjecanje LAPL(A)
  5. LIC-FRM-225 Potvrda o ispunjavanju uvjeta za pristupanje praktičnom dijelu ispita za stjecanje LAPL(H)
  6. LIC-FRM-267-277-313 LAPL(A) skill test
  7. LIC-FRM-268-277-313 LAPL (H) Skill test

 • Dodatna Dio-FCL ovlaštenja
  1. LIC-FRM-251 Zahtjev za Dio-FCL dodatna ovlaštenja

 • Razina jezične sposobnosti
  1. LIC-FRM-284 Zahtjev za upis razine jezične sposobnosti

 • Teorijski ispiti
  1. LIC-FRM-221 Prijava za polaganje teorijskih ispita CPL(A/H), ATPL(A/H), IR(A/H/As)
  2. LIC-FRM-222 Prijava za polaganje teorijskih ispita LAPL (A/H), PPL(A/H/As)L, BPL
  3. LIC-FRM-281 Preporuka za polaganje teorijskog dijela ispita – ATPL/CPL/IR
  4. LIC-FRM-282 Preporuka za polaganje teorijskog dijela ispita – PPL/LAPL
  5. LIC-FRM-321 Zahtjev za polaganje ispita za upis R/T privilegije

 • Potvrda o valjanosti dozvole i izvještaj o položenim teorijskim ispitima
  1. LIC-FRM-367 Zahtjev za izdavanje potvrde o valjanosti

  Generalna avijacija

  1. LIC-FRM-354 Zahtjev za izdavanje dozvola /ovlaštenja-piloti SRZ
  2. LIC-FRM-355 Zahtjev za izdavanje dozvola/ovlaštenja-piloti sportsko rekreativnog zrakoplova temeljem inozemne dozvole
  3. LIC-FRM-356 Zahtjev za izdavanje dozvola/ovlaštenja/povlastice-piloti parajedrilice, ovjesne jedrilice, padobrana s pogonom i jedrilice prazne mase 80/100 kg
  4. LIC-FRM-357 Zahtjev za izdavanje dozvola/ovlaštenja/povlastice-piloti parajedrilice, ovjesne jedrilice, padobrana s pogonom i jedrilice prazne mase 80/100 kg temeljem
  5. LIC-FRM-358 Zahtjev za izdavanje dozvola/ovlaštenja - padobranci
  6. LIC-FRM-359 Zahtjev za izdavanje dozvola/ovlaštenja-padobranci temeljem inozemne dozvole/ovlaštenja
  7. LIC-FRM-362 Prijava za polaganje teorijskog i praktičnog ispita za stjecanje dozvole pilota SRZ
  8. LIC-FRM-363 Zahtjev za produženje/obnavljanje ovlaštenja
  9. LIC-FRM-425 Zahtjev za odobrenje ispitivača – nacionalne dozvole

 • Sportsko rekreativni zrakoplovi (SRZ)
  1. LIC-FRM-369 Lista provjere praktične osposobljenosti, provjere stručnosti i provjere u letu za pojedini tip unutar klase sportsko rekreativnih zrakoplova
  2. LIC-FRM-370 Lista provjere praktične osposobljenosti i provjere stručnosti za nastavnika letenja sportsko rekreativnim zrakoplovom

 • Baloni
  1. LIC-FRM-390 Zahtjev za konverziju nacionalne dozvole / ovlaštenja / odobrenja pilota balona u BFCL dozvolu / ovlaštenje / certifikat pilota balona
  2. LIC-FRM-391 Prijavaza polaganje teorijskog ispita za stjecanje dozvole pilota balona / jedrilice
  3. LIC-FRM-392 Prijava za polaganje praktičnog ispita za stjecanje dozvole pilota balona/jedrilice
  4. LIC-FRM-401 Potvrda o ispunjavanju uvjeta za pristupanje praktičnom dijelu ispitaza stjecanje dozvole pilota balona - BPL
  5. LIC-FRM-402 Izvješće o praktičnoj osposobljenosti pilota balona
  6. LIC-FRM-403 Izvješće o praktičnoj osposobljenosti instruktora pilota balona
  7. LIC-FRM-404 Lista provjere praktične osposobljenosti pilota balonana vrući zrak
  8. LIC-FRM-405 Lista provjere praktične osposobljenosti pilota balonana plin
  9. LIC-FRM-406 Lista provjere praktične osposobljenosti za proširenje privilegije pilota balonana zračne brodove na vrući zrak
  10. LIC-FRM-407 Lista provjere praktične osposobljenosti za komercijalne operacije balonima na vrući zrak
  11. LIC-FRM-408 Lista provjere praktične osposobljenosti za komercijalne operacije balonima na plin
  12. LIC-FRM-409 Lista provjere praktične osposobljenosti za komercijalne operacije zračnim brodovima na vrući zrak
  13. LIC-FRM-410 Lista provjere praktične osposobljenosti instruktora pilota balona FI(B)
  14. LIC-FRM-411 Zahtjev za izdavanje, produženje i obnavljanje dozvole, ovlaštenja i privilegija pilota balona

 • Jedrilice
  1. LIC-FRM-321 Zahtjev za polaganje ispita za upis R/T privilegije
  2. LIC-FRM-389 Zahtjev za konverziju nacionalne dozvole/ovlaštenja/odobrenja/certifikata pilota jedrilice u SFCL dozvolu/ovlaštenje/certifikat pilota jedrilice
  3. LIC-FRM-391 Prijavaza polaganje teorijskog ispita za stjecanje dozvole pilota balona / jedrilice
  4. LIC-FRM-392 Prijava za polaganje praktičnog ispita za stjecanje dozvole pilota balona/jedrilice
  5. LIC-FRM-393 Potvrda o ispunjavanju uvjeta i preporuka za pristupanje praktičnom dijelu ispita za stjecanje dozvole pilota jedrilice -SPL
  6. LIC-FRM-394 Potvrda o ispunjavanju uvjeta i preporuka za pristupanje praktičnom dijelu ispita za stjecanje dozvole pilota jedrilice - TMG
  7. LIC-FRM-395 Zahtjev za izdavanje, produženje i obnavljanje dozvole, ovlaštenja i certifikata pilota jedrilice
  8. LIC-FRM-396 Izvješće o praktičnoj osposobljenosti pilota jedrilice
  9. LIC-FRM-397 Izvješće o praktičnoj osposobljenosti instruktora pilota jedrilice
  10. LIC-FRM-398 Lista provjere praktične osposobljenosti pilota jedrilice
  11. LIC-FRM-399 Lista provjere praktične osposobljenosti pilota jedrilice - TMG
  12. LIC-FRM-400 Lista provjere praktične osposobljenosti instruktora pilota jedriliceFI(S)

 • Ovjesne jedrilice, parajedrilice, padobrani s pogonom ili jedrilice prazne mase do 80/100 kg
  1. LIC-FRM-374 Lista provjere praktične osposobljenosti i provjere stručnosti pilota ovjesne jedrilice, parajedrilice i jedrilice prazne mase do 80/100 kg
  2. LIC-FRM-375 Lista provjere praktične osposobljenosti ili provjere stručnosti pilota padobrana s pogonom
  3. LIC-FRM-376 Lista provjere praktične osposobljenosti i provjere stručnosti za nastavnika letenja ovjesnom jedrilicom parajedrilicom, padobrana s pogonom ili jedrilicom prazne mase do 80/100 kg

 • Padobranci
  1. LIC-FRM-377 Lista provjere praktične osposobljenosti ili provjere stručnosti – dozvola padobranca
  2. LIC-FRM-378 Lista provjere praktične osposobljenosti i provjere stručnosti za nastavnika padobranstva
  3. LIC-FRM-379 Lista provjere praktične osposobljenosti i provjere stručnosti za tandem pilota padobrana
  4. LIC-FRM-380 Lista provjere praktične osposobljenosti i provjere stručnosti za starijeg pakera padobrana
  5. LIC-FRM-427.pdf Zahtjev za izdavanje dozvole padobranaca temeljem padobranskih zvanja ostvarenih u OSRH ili MUP RH

  Licenciranje kontrolora (studenta) zračnog prometa

  1. LIC-FRM-172 Zahtjev za izdavanje/produljenje/obnavljanje dozvola, ovlaštenja i posebnih ovlasti
  2. LIC-FRM-183 Zahtjev za zamjenu EU ATCO dozvola
  3. LIC-FRM-184 Potvrda o podacima o dozvoli studenta kontrolora zračnog prometa/ Verification Letter on (Student) Air Traffic Controller licence
  4. LIC-FRM-366 Zahtjev za izdavanje privremenog odobrenja OJTI-a ili ocjenjivača

  Dio-66 / Dozvole za održavanje zrakoplova

  1. LIC-FRM-080 Zahtjev za prvo izdavanje/dopunu/produženje Dio-66 dozvole za održavanje zrakoplova (AML)
  2. LIC-FRM-112 Prijava za polaganje ispita
  3. LIC-FRM-346 Zahtjev za izdavanje Dio-66 dozvole za održavanje zrakoplova u slučaju gubitka, krađe ili oštećenja obrasca

  Dispečeri leta/operativni kontrolori prometa

  1. LIC-FRM-177 Prijava za polaganje teorijskog ispita za stjecanje dozvole dispečera leta/operativnog kontrolora prometa
  2. LIC-FRM-178 Prijava za polaganje praktičnog ispita a stjecanje dozvole dispečera leta/operativnog kontrolora prometa
  3. LIC-FRM-180 Zahtjev za izdavanje dozvole dispečera leta/operativnog kontrolora prometa
  4. LIC-FRM-181 Zahtjev za priznavanje strane dozvole dispečera leta/operativnog kontrolora prometa

  Organizacije za osposobljavanje pilota

  1. FOD-FRM-018 Zahtjev za izdavanje i promjenu ATO certifikata
  2. FOD-FRM-020G Izjava
  3. FOD-FRM-021 Zahtjev za izdavanje potvrde o odobrenju organizacije za osposobljavanje
  4. FOD-FRM-022 Izjava DTO
  5. FOD-FRM-026 Zahtjev za odobrenje AUPRT tečaja
  6. FOD-FRM-122 Zahtjev za odobrenje korištenja aneks 1 zrakoplova za provođenje osposobljavanja u ATO DTO-u
  7. FOD-CHK-120 Lista provjere kod certifikacije i promjene ATO-a

  Organizacije za testiranje razine jezične sposobnosti pilota

  1. LIC-FRM-283 Zahtjev za ishođenje certifikata / promjene odobrene organizacije za testiranje razine jezične sposobnosti za engleski jezik za pilote

  Zrakoplovna medicina

 • Zrakoplovno-medicinski ispitivači (AME)
  1. MED-FRM-007 Zahtjev za odobrenje specijalista medicine rada za obavljanje liječničkih pregleda kabinske posade (OHMP)
  2. MED-FRM-002 Zahtjev za zrakoplovno-medicinske ispitivače

 • Zrakoplovno-medicinski centri (AeMC)
  1. MED-FRM-005 Zahtjev za certifikat zrakoplovno-medicinskog centra (AeMC)
  2. MED-FRM-010 Zahtjev za odobrenje obuke iz zrakoplovne medicine za AME

 • Zrakoplovno medicinska sposobnost – zrakoplovno osoblje
  1. MED-FRM-001 Zahtjev za preispitivanje ocjene zdravstvene sposobnosti
  2. MED-FRM-014 Smanjenje zdravstvene sposobnosti - posada zrakoplova
  3. MED-FRM-008 Zahtjev za prijenos zrakoplovno-medicinskih zapisa - promjena države izdavanja dozvole