menu

Izbornik

Uvoz zrakoplova

Pri uvozu zrakoplova u Republiku Hrvatsku iz zemalja koje nisu članice EU potrebno je od zemlje prethodnog registra ishoditi Izvoznu svjedodžbu o plovidbenosti (eng: Export Certificate of Airworthiness, Export CofA).

U navedenoj svjedodžbi zrakoplovne vlasti zemlje prethodnog registra potvrdit će da je zrakoplov sukladan s odobrenim certifikatom tipa, u stanju sigurnom za upotrebu te da je u skladu s nacionalnim zahtjevima u zemlji uvoza tj. Republici Hrvatskoj.

Pri uvozu zrakoplova u Republiku Hrvatsku iz zemalja članica EU nije potrebno pribaviti Izvoznu svjedodžbu o plovidbenosti jer je standard plovidbenosti u zemljama članicama EU istovjetan. Kod uvoza će se svjedodžba o plovidbenosti iz zemlje prethodnog registra zamijeniti hrvatskom Svjedodžbom o plovidbenosti, a na važeću Potvrdu o provjeri plovidbenosti dopisat će se i ovjeriti nova registracijska oznaka.

Propisi kojima je reguliran uvoz zrakoplova i izdavanje Svjedodžbe o plovidbenosti i Potvrde o provjeri plovidbenosti:

Uredba Komisije (EU) 748/2012 (sa izmjenama i dopunama) od 3. kolovoza 2012. o utvrđivanju provedbenih pravila za certifikaciju plovidbenosti i ekološku certifikaciju zrakoplova i s njima povezanih proizvoda, dijelova i uređaja te za certifikaciju projektnih i proizvodnih organizacija (SL L 224 21.8.2012)

Uredba Komisije (EU) 1321/2014 оd 26. studenoga 2014. o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o odobravanju organizacija i osoblja uključenih u te poslove (SL L 362, 17.12.2014)