menu

Izbornik

Organizacije za osposobljavanje pilota zrakoplova

Organizacije za osposobljavanje pilota zrakoplova mogu biti organizacije za osposobljavanje pilota zrakoplova usklađene s europskim propisima ili organizacije za osposobljavanje pilota zrakoplova usklađene s nacionalnim propisima.