menu

Izbornik

Želim podnijeti prigovor

Putnici koji smatraju da imaju valjan razlog za prigovor protiv zračnog prijevoznika glede uskraćenog ukrcaja, premještaja u niži razred, otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta moraju se najprije obratiti prijevozniku koji je obavljao navedeni let.

Ukoliko ne dobijete odgovor u roku od 30 dana ili ostanete nezadovoljni odgovorom, potrebno je obratiti se nadležnom tijelu za provedbu zaštite prava putnika (NEB) one države kojoj se povreda prava dogodila.

Ako se poremećaj dogodio u polazišnoj zračnoj luci van EU, a let je obavljao EU prijevoznik, možete se obratiti nacionalnom tijelu nadležnom za provedbu zaštite prava putnika u državi članici u kojoj se nalazi odredišna zračna luka.

Listu nacionalnih tijela nadležnih za provedbu zaštite prava putnika i dodatne informacije o pravima putnika u EU možete pronaći u dokumentu National Enforcement Bodies underRegulation [EC] 261/2004.

U slučaju kada je Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo nadležno tijelo, putnik dostavlja ispunjeni obrazac prigovora potpisan od strane svih punoljetnih osoba na koje se isti odnosi putem maila ili pošte.

Uz ispunjeni obrazac prigovora, potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:
  • kartu putovanja,
  • odgovor prijevoznika ili dokaz da je kontaktiran prijevoznik/zračna luka,
  • račune za dodatne troškove ukoliko se traži njihov povrat (piće, obrok, smještaj u hotelu, telefonski poziv).
Ako prigovor podnosi treća osoba u ime putnika, uz navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti presliku osobnog dokumenta (putovnice ili osobne iskaznice) putnika, punomoć i potpisanu Izjavu od strane putnika. Potpis na punomoći i izjavi treba biti istovjetan potpisu putnika na priloženoj osobnoj iskaznici ili putovnici.
Poslani prigovor i dokumentacija (ili prijevod dokumentacije) trebaju biti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Postupak zaštite prava putnika pred Agencijom  je besplatan.

Provjerite svoja putnička prava na sljedećim poveznicama: