menu

Izbornik

Upute za plaćanje administrativne pristojbe u Republici Hrvatskoj

Upravna pristojba u iznosu od 20 HRK može se platiti na sljedeća dva načina:

  1. Uplatom na račun državnog proračuna:
    Državni proračunHR12 10010051863000160
    Poziv na broj64 5002-49083–OIB PODNOSITELJA ZAHTJEVA
  2. 20HRK državnih biljega uz podneseni zahtjev.