menu

Izbornik

Organizacije za stručno osposobljavanje

Osoblje koje radi:
 • na poslovima od značaja za sigurnost zračnog prometa na aerodromu,
 • kod pružatelja zemaljskih usluga,
 • korisnika usluga aerodroma koji samostalno obavljaju zemaljske usluge
mora biti stručno osposobljeno u ovlaštenim organizacijama za stručno osposobljavanje. Izdavanje ovlaštenja za rad te uvjete koje mora zadovoljiti organizacija za stručno osposobljavanje propisani su Pravilnikom o stručnom osposobljavanju za poslove od značaja za sigurnost zračnog prometa na aerodromu (NN 69/16).

Popis organizacija za stručno osposobljavanje s ovlaštenjem za rad:

 • Međunarodna zračna luka Zagreb d.d.-Služba za stručno osposobljavanje
 • Zračna luka Split d.o.o.-Školski centar
 • Zračna luka Dubrovnik d.o.o.Centar za stručno osposobljavanje
 • Zračna luka Zadar d.o.o. organizacija za stručno osposobljavanje
 • Zračna luka Pula d.o.o. organizacija za stručno osposobljavanje
 • Croatia Airlines d.d. – Tehnički školski centar
 • INA d.d – centar za stručno osposobljavanje
 • Zračna luka Rijeka d.o.o. - Organizacija za stručno osposobljavanje