menu

Izbornik

Aerodromi certificirani sukladno EU zakonodavstvu

Dana 14. veljače 2014. u Službenom listu Europske unije objavljena je Uredba Komisije (EU) br. 139/2014 o utvrđivanju zahtjeva i upravnih postupaka u svezi s aerodromima u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća.

Ovom Uredbom utvrđuju se detaljna pravila za izdavanje, održavanje, izmjene, ograničavanje, privremeno ili trajno oduzimanje svjedodžbe aerodroma te svjedodžbe za organizaciju odgovornu za rad aerodroma.

Uredba se primjenjuje na aerodrome u RH koji su otvoreni za javni promet, namijenjeni za komercijalni zračni prijevoz; opremljeni sustavima za instrumentalne procedure slijetanja ili uzlijetanja i :

  • na kojima je uzletno-sletna staza sa asfaltnom ili betonskom kolničkom konstrukcijom, duljine 800m i više od toga,
  • ili su isključivo namijenjeni za slijetanje i uzlijetanje helikoptera.

Dana 18. ožujka 2018. objavljena je Uredba Komisije (EU) br. 2018/401 kojom se izmjenjuje i dopunjuje Uredba Komisije (EU) br. 139/2014 u pogledu kategorizacije uzletno-sletnih staza

EASA je objavila prihvatljive načine udovoljavanja (AMC) i smjernice (GM) nadležnim tijelima, organizaciji i operacijama na aerodromu te uvjete za izdavanje svjedodžbe (CS) i Smjernice za projektiranje aerodroma CS-ADR-DSN. EASA je objavila i konsolidiranu verziju Easy Access Rules for Aerodromes (Regulation (EU) No 139/2014

Popis aerodroma:

Važeća tablica aerodroma sa svjedodzbom u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 139-2014