Objava: Šoštarić Eduard, 29.09.2020.

Virtualna radionica "KVALITETA IZVJEŠĆIVANJA O DOGAĐAJIMA POVEZANIM SA SIGURNOŠĆU"

S ciljem podizanja razine kvalitete sustava izvješćivanja o događajima povezanim sa sigurnošću, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo u suradnji s Agencijom za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu organizira virtualnu radionicu na temu „Kvaliteta izvješćivanja o događajima povezanim sa sigurnošću“ .
Radionica je prvenstveno namijenjena organizacijama sa zrelijim sustavom upravljanja sigurnošću i učestalijom stopom izvješćivanja putem ECCAIRS sustava.
Virtualna radionica održat će se u srijedu, 30. rujna 2020. godine, s početkom u 13.00 sati.