Objava: Šoštarić Eduard, 26.08.2020.

Naredba o zrakoplovnoj sigurnosti ASO-2020-006

Svrha ove Naredbe je omogućiti nesmetan nastavak aktivnosti imatelja dozvola, ovlaštenja i certifikata pilata zrakoplova koji nisu uključeni u operacije zrakoplova u organizaciji na koju se primjenjuje Dio-ORO Uredbe (EU) 965/12, kandidata za polaganje teorijskog i praktičnog ispita za stjecanje dozvole pilota  i zrakoplovno ­medicinskih ispitivača, u uvjetima kada im je radi objektivnih razloga uzrokovanih zaštitnim mjerama protiv širenja bolesti COVID-19 onemogućen pristup lokacijama, uređajima i organizacijama za osposobljavanje za stjecanje dozvola i ovlaštenja, kao i produljenja i obnavljanje valjanosti istih te produljenje roka za završetak osposobljavanja na radnom mjestu u svrhu stjecanja ovlaštenja za tip zrakoplova imateljima dozvola osoblja za održavanje zrakoplova.

DOKUMENT: