Objava: Šoštarić Eduard, 01.07.2021.

Vlada RH prihvatila Godišnje izvješće o radu i Financijsko izvješće HACZ za 2020.godinu

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), a u vezi s člankom 5. stavkom 3. Zakona o zračnom o prometu (Narodne novine, br. 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 01.srpnja 2021. donijela zaključak kojim se prihvaća Godišnje izvješće o radu i Financijsko izvješće Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za 2020.godinu u tekstu koji je dostavila Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo aktom, KLASA: 001-01/21-05/1, URBROJ: 376-02-01-21-08, od 7. lipnja 2021.