Objava: Grbić Srđan, 21.11.2019.

Objavljena revidirana Naredba o zrakoplovnoj sigurnosti ASO-2018-001 Rev. 1 i novi ASO-2019-003

Revizijom Naredbe o zrakoplovnoj sigurnosti ASO-2018-001 Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, uz već ranije obuhvaćene zrakoplovne klipne motore, definira prihvatljive postupke pregleda zrakoplovnih klipnih motora proizvođača BRP-Rotax serije 912 UL/ULS/A/F/S i 914 UL/F u svrhu njihovog daljnjeg korištenja nakon isteka kalendarskog resursa.

Izdavanjem nove Naredbe o zrakoplovnoj sigurnosti ASO-2019-003 Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo definira prihvatljive postupke pregleda dvotaktnih zrakoplovnih klipnih motora proizvođača BRP-Rotax GmbH & Co. KG, tip 447, 503 i 582 u svrhu njihovog daljnjeg korištenja nakon isteka kalendarskog resursa.

Objavom ove Naredbe 30ak operatora koji koriste zrakoplove na koje su instalirani predmetni motori moći će nastaviti koristiti motore i nakon isteka preporučenog kalendarskog resursa nakon što obave definirani pregled.

HACZ će imati uvid u svaki obavljeni pregled, moći će pratiti trendove eventualne degradacije stanja motora, te sukladno tome intervenirati izmjenom pregleda definiranog Naredbom.