Objava: Šoštarić Eduard, 11.05.2020.

HACZ: Rad sa strankama od 11.05.2020.

Od  11. svibnja 2020. godine, Agencija će primati stranke isključivo uz prethodni dogovor s radnicima Agencije, a pod uvjetom da zahtjev stranke nije moguće riješiti bez prisutnosti iste. 
U tu svrhu, prije dolaska u Agenciju molimo Vas da se najavite radnicima Agencije elektroničkim ili telefonskim putem te ćete dobiti daljnje upute o potrebi za dolaskom u Agenciju, odnosno mogućnosti da se Vaš zahtjev riješi bez potrebe za Vašom prisutnosti.
Pri dolasku u prostorije Agencije, stranke su dužne pridržavati se sljedećih epidemioloških mjera:
- dezinfekcija ruku pri ulasku u prostorije Agencije,
- izbjegavanje rukovanja i održavanje razmaka od minimalno 1 metra prilikom razgovora, 
- korištenje maski za lice.