Objava: Šoštarić Eduard, 03.12.2020.

Održan on-line seminar obnove znanja za imatelje certifikata ispitivača pilota aviona i helikoptera

Dana 01. prosinca 2020. u organizaciji Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo održan je on-line seminar obnove znanja za imatelje certifikata ispitivača pilota aviona i helikoptera izdanih u skladu s Uredbom Komisije (EU) 1178/2011.

Fokus prvog dijela seminara je bio na upoznavanju ispitivača s izmjenama i dopunama relevantnih propisa koje će utjecati na djelokrug rada i privilegije ispitivača, kao i na obveze ispitivača prema Odjelu licenciranja.

Pozornost je posvećena i aktualnoj temi utjecaja i posljedica COVID-19 pandemije na pilote. Zatim su uslijedila tematska predavanja: NOTECHS metoda procjene ne-tehničkih vještina koje se nadovezalo na predavanje o osposobljavanju temeljeno na dokazima (EBT-Evidence Based Training).

 Istovremeno je s posljednje navedenim predavanjem održano predavanje namijenjeno za ispitivače pilota jedrilica o novoj Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2020/358.