Objava: Šoštarić Eduard, 12.08.2022.

e-Savjetovanja: Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja Hrvatskog registra civilnih zrakoplova

Na mrežnoj stranici e-Savjetovanja objavljen je nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja Hrvatskog registra civilnih zrakoplova.

Glavni ciljevi izmjena i dopuna postojećeg Pravilnika su:

- Propisivanje dodatnog uvjeta za upis zrakoplova u Registar zrakoplova radi usklađivanja sa člankom 46. Uredbe 2018/1862 kojem je cilj provjera jesu li zrakoplovi za koje je podnesen zahtjev za upis u Hrvatski registar civilnih zrakoplova ukradeni, nezakonito prisvojeni, izgubljeni ili ih se traži kao dokaze u kaznenom postupku. Agencija će po službenoj dužnosti, a temeljem uspostavljenje suradnje sa MUP-om kroz Schengenski informacijski sustav vršiti navedenu provjeru.

- Omogućiti iznimku od pravila da istinitost potpisa na ispravi temeljem koje se provodi upis prava vlasništva mora biti ovjerena. Potreba za navedenom izmjenom pokazala se u praksi, i to prilikom uvoza zrakoplova koji je prethodno bio upisan u strani registar (Irski) temeljem privatne isprave koja ne udovoljava navedenom uvjetu, a koja prema pravilima te države ne može biti naknadno ovjerena potvrdom "Apostille."

Savjetovanje će biti otvoreno do: 12. rujna 2022.