Objava: Šoštarić Eduard, 15.07.2021.

Naredba o zrakoplovnoj sigurnosti ASO-2021-002 Obveza dopune sadržaja operativnog priručnika s ICAO SARP i PANS

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo je objavila Naredbu o zrakoplovnoj sigurnosti ASO-2021-002 "Obveza dopune sadržaja operativnog priručnika s ICAO SARP i PANS".

Spomenuta Naredba o zrakoplovnoj sigurnosti primjenjuje se na zračne prijevoznike certificirane u Republici Hrvatskoj. 

Svrha Naredbe je obveza dopune sadržaja operativnog priručnika zračnog prijevoznika u skladu s ICAO standardima, preporučenom praksom i postupcima, a u svezi prihvaćanja odobrenja nadležne kontrole zračnog prometa i informiranja (briefing) članova posade u postupcima odlaska na polijetanje (Flight crew departure briefings).