Objava: Šoštarić Eduard, 07.11.2023.

Radionica za zrakoplovno-medicinske ispitivače – AME i osoblje zrakoplovne medicine

 Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo organizira radionicu za zrakoplovno-medicinske ispitivače – AME, te ostale zainteresirane doktore medicine, psihologe i osobe čiji je djelokrug rada ili aktivnost vezana uz zrakoplovnu medicinu. Radionica će se održati 2.  prosinca 2023.  (subota), od 09.00 do 17.00 sati, u Poslovnom centru Almeria (dvorana - prizemlje), Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb.

AGENDA radionice

 NAPOMENE:

-      kako bismo što kvalitetnije pripremili radionicu pozvani ste da nam svoja pitanja elektroničkim putem uputite na adresu aeromedical@ccaa.hr  s naznakom „Pitanja – AME REFRESHER“;

-      za sudjelovanje na radionici potrebno je na e-mail adresu aeromedical@ccaa.hr elektroničkim putem poslati Prijavnicu s naznakom „Prijava – AME REFRESHER“ - potvrda sudjelovanja sa rasporedom tema će biti poslana na adresu s koje je došla prijava;

-      detaljne upute će biti poslane 30.11.2023. elektroničkom poštom na adresu s koje je došla prijava.