Objava: Šoštarić Eduard, 04.12.2023.

HACZ radionica na temu zaštite prava putnika u zračnom prijevozu

U organizaciji Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo 1. prosinca 2023. godine održana je radionica na temu zaštite prava putnika u zračnom prijevozu.
Radionica je okupila oko 40 sudionika iz redova zračnih prijevoznika, zračnih luka i drugih državnih tijela nadležnih za zaštitu potrošača, iz Republike Hrvatske i Republike Sjeverne Makedonije. Analizirali smo postojeći pravni okvir zajedno sa posljednjim presudama Europskog suda, prokomentirali smo probleme u praksi i planirane aktivnosti Europske komisije.
Polaznici radionice su se po prvi put imali priliku upoznati se sa postojećim pravnim okvirom, smjernicama industrije i praksom Europskog suda vezano uz neprihvatljivo ponašanje putnika („unruly passengers“), ali i prokomentirati svoja iskustva iz prakse.