Objava: Šoštarić Eduard, 10.02.2021.

FAQ - Pravilnik o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139

Temeljem stupanja na snagu Pravilnika o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139, a radi njegovog boljeg razumijevanja i shvaćanja, HACZ je izradila i objavila odgovore na Često Postavljena Pitanja (FAQ). 


Inače, Pravilnikom se propisuju uvjeti za gradnju, obnovu, održavanje i kontinuiranu plovidbenost posebno reguliranih zrakoplova, povijesnih zrakoplova, istraživačkih, eksperimentalnih i znanstvenih zrakoplova, amaterski građenih zrakoplova, bivših vojnih zrakoplova, mikrolakih zrakoplova, žiroplana i replika povijesnih ili bivših vojnih zrakoplova, na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2018. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa (SL L 212, 22. 8. 2018.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2018/1139).

Pravilnik je stupio na snagu 1. veljače 2021.