Objava: Šoštarić Eduard, 02.09.2020.

Otvoreno savjetovanje za nacrt Pravilnika o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje uredba (EU) 2018/1139

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izradila je i objavila nacrt Pravilnika o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje uredba (EU) 2018/1139 na portalu e-Savjetovanja.

 https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=14503

 Glavni razlog izrade novog Pravilnika jest propisivanje, u skladu sa trendovima u području generalne avijacije, uvjeta za gradnju, obnovu, održavanje i kontinuiranu plovidbenost posebno reguliranih zrakoplova, povijesnih zrakoplova, istraživačkih, eksperimentalnih i znanstvenih zrakoplova, amaterski građenih zrakoplova, bivših vojnih zrakoplova, mikrolakih zrakoplova, žiroplana i replika povijesnih ili bivših vojnih zrakoplova, na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2018. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa.

Pravilnikom se uvode skupine posebno reguliranih zrakoplova za koje su znatno umanjeni zahtjevi za plovidbenost.

Proširuje se područje primjene obzirom na moguće izuzeće u skladu s točkom 8. članka 2. Uredbe (EU) 2018/1139.

Uvode se olakšice u skladu s Part-M Light.

Ovim putem vas pozivamo da nam putem portala e-Savjetovanje dostavite svoje komentare, gdje nacrt pravilnika možete pronaći pod nazivom „Savjetovanje o Pravilniku o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139“.

 Rok za davanje komentara na predmetni nacrt Pravilnika je do 30. rujna 2020.