Objava: Šoštarić Eduard, 18.05.2020.

Pregledi za provjeru plovidbenosti na aerodromu Sinj

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo će u vremenu od 01.06.2020. do 05.06.2020. na aerodromu Sinj, obavljati preglede za provjeru plovidbenosti sukladno Pravilniku o visini naknade za izvršeni pregled i provjeru plovidbenosti zrakoplova članak 4, točka 2.

Molimo sve zainteresirane da do 22.05.2020. pošaljue zahtjeve za provjeru plovidbenosti.

Sve dodatne upite pošaljite na E-mail: milan.gulan@ccaa.hr.