Objava: Šoštarić Eduard, 11.11.2021.

VAŽNE PREPORUKE operatorima dronova u prigodi obilježavanja 30.obljetnice stradanja Vukovara


Dana 18. studenoga 2021. godine u Vukovaru će tradicionalno biti obilježena 30. obljetnica stradanja Vukovara. Tom se prilikom na mjestu događaja očekuje povećana aktivnost letačkih operacija bespilotnih zrakoplova, dronova.
Ovim putem želimo podsjetiti na osnovna pravila letenja koja se moraju poštovati:

1. Operatori dronova moraju biti registrirani: https://www.ccaa.hr/letenje-dronom-98073 .
2. Udaljeni piloti moraju biti osposobljeni (osim u slučaju da upravljaju dronom lakšim od 250 g): https://www.ccaa.hr/osposobljavanje-za-udaljene-pilote-za... .
Bez posebnog odobrenja Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo:
1. Letenje iznad skupina ljudi je zabranjeno!
2. Najveća dopuštena visina leta je 120 m iznad tla.
3. Dron tijekom cijelog leta mora biti u vidnom polju udaljenog pilota.
4. Dronovima mase manje od 500 g kojima upravlja udaljeni pilot osposobljen za A1/A3 potkategoriju (osposobljenost je primjenjiva ako je dron mase veće od 250 g), dozvoljeno je letjeti u blizini neuključenih osoba, ali ih se ne smije prelijetati.
5. Dronovima mase veće od 500 g kojima upravlja udaljeni pilot osposobljen za A2 potkategoriju, je zabranjeno letjeti na horizontalnoj udaljenosti manjoj od 50 m od neuključenih osoba.
6. Dronovima mase veće od 500 g kojima upravlja udaljeni pilot osposobljen za A1/A3 potkategoriju i dronovima mase veće od 2 kg bez obzira na osposobljenost udaljenog pilota, je zabranjeno letjeti u području gdje ima neuključenih osoba i na horizontalnoj udaljenosti manjoj od 150 m od infrastrukture (građevine, objekti, kuće…).
Pronađite više informacija ovdje: https://www.ccaa.hr/zelim-letjeti-dronom-sto-moram...
Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo će u suradnji s policijskim službenicima provoditi nadzor obavljanja letačkih operacija dronova prilikom ovog događaja.
U nadzoru će se koristiti uređaj za otkrivanje dronova, koji inspektorima daje podatke o poziciji, serijskom broju i parametrima leta drona, kao i o poziciji udaljenog pilota.
Stoga vas pozivamo da svoje aktivnosti provodite savjesno i u skladu s propisima.