Objava: Šoštarić Eduard, 01.04.2021.

Priznavanje nacionalnih organizacija/tijela za nerazorno ispitivanje materijala u zrakoplovstvu (National Aerospace Non-Destructive Testing Board – NANDTB)

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo je izdala zrakoplovnu naredbu ASO-2021-003 " Priznavanje nacionalnih organizacija/tijela za nerazorno ispitivanje materijala u zrakoplovstvu (National Aerospace Non-Destructive Testing  Board – NANDTB) "

Svrha ove Naredbe je omogućiti priznavanje NANDTB, prihvaćenih od strane nadležne zrakoplovne vlasti države članice EU, kako bi ovlaštene organizacije za održavanje zrakoplova koje obavljaju poslove NDT u zrakoplovstvu mogle udovoljiti zahtjevima odredbi M.A.606(f), 145.A.30(f) i CAO.A.035(f) Uredbe (EU) br. 1321/2014, budući da zbog Brexit-a, UK NANDTB, čiji je Hrvatska bila član, više nije prihvatljiv.