Objava: Šoštarić Eduard, 09.08.2022.

e-Savjetovanja: Nacrt Pravilnika o oblikovanju i utvrđivanju načina, postupaka i drugih uvjeta za sigurno uzlijetanje i slijetanje zrakoplova

Na mrežnoj stranici e-Savjetovanja objavljen je nacrt Pravilnika o oblikovanju i utvrđivanju načina, postupaka i drugih uvjeta za sigurno uzlijetanje i slijetanje zrakoplova te je dostupan za javno komentiranje putem poveznice https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=21235

Nacrt novog Pravilnika posljedica je usklađivanja sa relevantnim EU pravnim okvirom - Provedbenom uredbom 2017/373 te usklađivanje sa primjenjivim ICAO dokumentima.

Savjetovanje će biti otvoreno do: 09.09.2022.