Objava: Šoštarić Eduard, 19.10.2023.

Najava: Radionica namijenjena odobrenim organizacijama za osposobljavanje pilota koje imaju ATO certifikat u skladu s Uredbom (EU) 1178/2011

Pozivamo Vas na ATO radionicu u organizaciji HACZ namijenjenu odobrenim organizacijama za  osposobljavanje pilota koje imaju ATO certifikat u skladu s Uredbom (EU) 1178/2011. 

Radionica će se održati u subotu 14. studenog 2023. godine u prostorijama HACZ, Ulica grada Vukovara 284, Almeria D objekt, III kat s početkom u 09:00 sati.


                                                          PROGRAM RADIONICE:

Vrijeme

Tema

Moderator i predavač

09:00-09:10

                Uvod u radionicu

Maja Schnaidar

09:10-09:30

Samostalni navigacijski letovi (LAPL, PPL, TMG)

Natko Kulić

09:30-10:00

Predstojeće izmjene Pravilnika o letenju zrakoplovom

Natko Kulić

10:00-10:10

Pauza

 

10:10-11:00

Smjernice za PPL/ LAPL ciljeve osposobljavanja teorijskog znanja u dijelu Meteoroloških informacija prema konceptu navedenom u EPAS-u MST.0036

Marin Mustapić

11:00-11:10

Pauza

 

11:10-12:00

Kvaliteta izvješćivanja o događajima prema konceptu navedenom u EPAS-u MST.0043

Dejan Grahovac

12:00-13:00

Pauza za ručak

 

13:00-15:00

Upravljanje rizikom kod ATO-a

Maja Schnaidar

 

Obavezna je prijava na e-mail: maja.schnaidar@ccaa.hr najkasnije do utorka 07. studenog 2023. godine.