Objava: Šoštarić Eduard, 25.10.2021.

Uspješan završetak EU twinning projekta predvođen Hrvatskom agencijom za civilno zrakoplovstvo

Usklađeno zakonodavstvo s propisima EU -a u području zrakoplovstva i poboljšani operativni i tehnički kapaciteti Agencije za civilno zrakoplovstvo Republike Sjeverne Makedonije - rezultat su provedbe Twinning Light projekta „Podrška sudjelovanju Republike Sjeverne Makedonije u Europskom zajedničkom zračnom prostoru (ECAA)“ ". 

Uspješan završetak Twinning Light projekta „Podrška sudjelovanju Republike Sjeverne Makedonije u Europskom zajedničkom zračnom prostoru (ECAA)“ kojeg financira EU, a provode zajednički Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo i Agencija za civilno zrakoplovstvo Republike Sjeverne Makedonije kao twinning partner i korisnik, obilježen je završnom prigodnom online konferencijom koja je održana 25. listopada. Ona je imala je za cilj sažeti rezultate projekta i informirati javnost o rezultatima. Svečanosti su prisustvovali visoki predstavnici EU-a, predstavnici Republike Hrvatske te zrakoplovne industrije Hrvatske i Sjeverne Makedonije. 

Cilj projekta bio je podržati održivi razvoj civilnog zrakoplovstva u Republici Sjevernoj Makedoniji u skladu s međunarodnim standardima i pravnom stečevinom EU -a u području zrakoplovstva. Unatoč izazovima koje je tijekom provedbe projekta predstavljala pandemija virusa COVID-19, oba su partnera pokazala veliku predanost i fleksibilnost u prilagodbi "novoj stvarnosti". To je rezultiralo uspješnom provedbom projekta i postizanjem svih planiranih ciljeva i rezultata. 

U ime g. Steffen Hudolina, šefa suradnje u Delegaciji EU -a u Republici Sjevernoj Makedoniji,  gđa Manuela Manolis je naglasila važnost međusobne suradnje EU -a i Sjeverne Makedonije u pogledu produbljivanja integracijskih procesa i olakšavanja približavanja regulatornih i operativnih okvira u području zrakoplovstva. 

Izvanredna i opunomoćena veleposlanica Republike Hrvatske u Republici Sjevernoj Makedoniji, gđa Nives Tiganj, izjavila je kako je ovaj uspješno proveden projekt afirmacija profesionalnih sposobnosti Republike Hrvatske za predanu potporu nastojanjima zemlje korisnice na europskom putu.

 U svom pozdravnom govoru g. Tomislav Tuntev, generalni direktor Agencije za civilno zrakoplovstvo Republike Sjeverne Makedonije izrazio je duboku zahvalnost Europskoj uniji i Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo što su pokretači napretka i održivosti makedonskog civilnog zrakoplovstva.

 Voditelj projekta države članice Zlatko Širac i voditeljica projekta zemlje korisnice Maja Vaskova predstavili su postignute rezultate u sve tri komponente:

 • Regulatorni okvir za primjenu važećih standarda u području letačkih operacija, plovidbenosti, izdavanja dozvola za osoblje i aerodroma usklađen je s Međunarodnom organizacijom civilnog zrakoplovstva i pravnom stečevinom EU -a;

 • Operativni kapaciteti ACV -a za provedbu Uredbi EU -a u području plovidbenosti, licenciranja osoblja, letačkih operacija i aerodroma ojačani su razvojem relevantnih radnih procedura i uputa;

 • Ojačani su tehnički kapaciteti menadžera, inspektora i administrativnog osoblja kako bi se ispunili sigurnosni zahtjevi ICAO -a i EU -a.

 Obojica su istaknuli važnost očuvanja održivosti projekta, potvrđujući organizacijsku odgovornost oba partnera u očuvanju postignutih rezultata te koristi kako bi ostali implementirani u makedonski sustav civilnog zrakoplovstva. 

Twinning je instrument Europske unije za institucionalnu suradnju između javnih uprava država članica EU -a i zemalja korisnica ili partnerskih zemalja.

 Projekt je započeo 1. studenog 2019. i trajao je 8+3 mjeseca. Projekt je financirala Europska unija. Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo (CAA) dodijeljeno je 250 000 EUR iz fondova EU za provedbu projekta Twinning Light u Republici Sjevernoj Makedoniji.