Objava: Šoštarić Eduard, 24.02.2021.

Novosti u postupcima vođenja Registra zrakoplova

Dana 16.01.2021. godine stupio je na snagu Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Hrvatskog registra civilnih zrakoplova  (NN 2/2021) kojim su uvedene određene novine vezane uz vođenje Registra zrakoplova.
 
Neke od bitnijih izmjena odnose se na postupak upisa i promjene podataka te postupak brisanja zrakoplova iz Registra. Tako je člankom 23. Pravilnika propisana obveza vlasnika ili operatora zrakoplova da svaku promjenu u Registru, kada je to primjenjivo, evidentira i u polici obveznog osiguranja, dozvoli za rad radio postaje, programu održavanja i ugovoru o vođenju kontinuirane plovidbenosti. 

S druge strane, brisanje zrakoplova iz Registra sada je detaljnije uređeno člankom 24. na način da je taksativno navedena dokumentacija koju je potrebno vratiti prilikom podnošenja zahtjeva za brisanje, kao što je Svjedodžba o plovidbenosti, Potvrda o buci, negoriva pločica, dokaz da je uklonjen/promijenjen Mode S, ELT i dr. 

Za sve postupke vođenja Registra zrakoplova, a sukladno Akcijskom planu za administrativno rasterećenje gospodarstva iz 2019. godine, izmijenjena je odredba koja propisuje obvezu dostave izvatka za pravnu osobu (dokaz o sjedištu), na način da je izvadak potrebno dostaviti jedino kada je pravna osoba upisana u strani registar koji nije javno dostupan.
Sukladno navedenom, na stranicama Hrvatske Agencije za civilno zrakoplovstvo objavljeni su novi obrasci zahtjeva za upis zrakoplova u registar, zahtjeva za upis podataka i upisa promjene podatka i zahtjeva za brisanje zrakoplova iz registra.