Objava: Šoštarić Eduard, 09.11.2020.

Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o padobranstvu

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izradila je i objavila „Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o padobranstvu“ na portalu e-Savjetovanja.


 Glavni razlozi izmjene i dopune Pravilnika o padobranstvu su provedba Akcijskog plana Vlade Republike Hrvatske za administrativno rasterećenje gospodarstva 2019. godine vezano uz dostavu izvatka iz sudskog registra za pravne osobe, definiranje uvjeta za izvođenje izvanaerodromskih skokova padobranom koji se provode s jasnom namjerom prezentiranja padobranskih aktivnosti gledateljstvu, a koji se ne oglašavaju te izmjena zahtjeva za produljenje ovlaštenja instruktora kao i zahtjeva za stjecanje više kategorije (B,C,D) dozvole padobranca.


Ovim putem vas pozivamo da nam putem portala e-Savjetovanje dostavite svoje komentare, gdje nacrt Pravilnika možete pronaći pod nazivom „Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o padobranstvu“.


 Rok za davanje komentara na predmetni nacrt Pravilnika je do 09. prosinca 2020. godine.