Objava: Šoštarić Eduard, 17.12.2020.

Održano osposobljavanje ovlaštenih inženjera geodezije temeljem Uredbe Komisije (EU) br. 73/2010

Dana 15. i 16. prosinca 2020. Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo u suradnji s Hrvatskom komorom ovlaštenih inženjera geodezije održala je online 3. dodatno osposobljavanja ovlaštenih inženjera geodezije temeljem Uredbe Komisije (EU) br. 73/2010 o utvrđivanju zahtjeva o kvaliteti zrakoplovnih podataka i zrakoplovnih informacija za jedinstveno europsko nebo.

 Program osposobljavanja opisan je u Naredbi o zrakoplovnoj sigurnosti ASO-2014-002, a prepoznat je od strane Europske organizacije za sigurnost zračne plovidbe (EUROCONTROL) kao primjer dobre prakse (Best Practices) u implementaciji Uredbe Komisije (EU) br. 73/2010.

 Navedenom osposobljavanju pristupilo je 117 novih kandidata, od kojih je većina stekla uvjete za polaganje pismenog ispita kao preduvjeta dobivanja Svjedodžbe o uspješno položenom osposobljavanju. Registar svih kandidata s Svjedodžbom o uspješno položenom osposobljavanju nalazi se na web stranicama Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije.