Objava: Šoštarić Eduard, 07.12.2020.

Objavljeni novi Pravilnici u području letačkih operacija i plovidbenosti

U Narodnim novinama br. 134/2020 objavljeni su sljedeći Pravilnici:

 

Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe aviona i helikoptera na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_12_134_2568.html

Pravilnikom se propisuju detaljna pravila za obavljanje nekomercijalnih letačkih operacija i komercijalnih letačkih operacija radova iz zraka avionima i helikopterima na koje se ne primjenjuje Uredba 2018/1139, osposobljavanje, provođenje ispita, stjecanje nacionalnih dozvola i ovlaštenja pilota, obavljanje operacija koje obavljaju inozemni operatori zrakoplova. Pravilnik se ne primjenjuje na sportsko rekreativne zrakoplove i zrakoplove kada obavljaju vojne, carinske ili policijske aktivnosti, traganje i spašavanje, gašenje požara, nadzor granice i obalne straže ili slične aktivnosti koje se poduzimaju u javnom interesu.

 

Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe jedrilica na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139: 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_12_134_2569.html

Pravilnikom su propisana pravila za operacije jedrilicama koje nisu obuhvaćene provedbenom Uredbom Komisije (EU) 2018/1976 od 14. prosinca 2018. o utvrđivanju detaljnih pravila za operacije jedrilicama u skladu s Uredbom (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća.

Kako bi se pilotima jedrilica koji će izvoditi operacije jedrilicama na koje se ne primjenjuje uredba (EU) 2018/1139 omogućila jednostavnija identifikacija i primjena odredbi primjenjivih na te vrste operacija, odredbe iz Pravilnika o zahtjevima za izvođenje operacija zrakoplovima i o organizacijskim zahtjevima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova (»Narodne novine«, br. 10/14 i 76/16) vezane za letenje jedrilicama izuzete su i objavljene zasebno kao novi Pravilnik.

 

Pravilnik o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_12_134_2570.html

Pravilnikom se propisuju uvjeti za gradnju, obnovu, održavanje i kontinuiranu plovidbenost posebno reguliranih zrakoplova, povijesnih zrakoplova, istraživačkih, eksperimentalnih i znanstvenih zrakoplova, amaterski građenih zrakoplova, bivših vojnih zrakoplova, mikrolakih zrakoplova, žiroplana i replika povijesnih ili bivših vojnih zrakoplova, na koje se ne primjenjuje Uredba 2018/1139. Uvode se skupine posebno reguliranih zrakoplova za koje su znatno umanjeni zahtjevi za plovidbenost, uvode se olakšice u skladu s Part-M-Light, te se proširuje područje primjene obzirom na moguće izuzeće u skladu s točkom 8. članka 2. Uredbe (EU) 2018/1139.

 

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu upotrebe sportsko rekreativnih zrakoplova: 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_12_134_2571.html

Izmjenama i dopunama predmetnog Pravilnika ispravljeno je upućivanje na nevažeću Uredbu (EU) br. 216/2008, usklađeni su pojmovi sa zrakoplovima iz Aneksa I Uredbe (EU) 2018/1139, usklađene su odredbe sa Pravilnikom o zdravstvenoj sposobnosti zrakoplovnog osoblja na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 i sa Pravilnikom o projektiranju, prihvaćanju, gradnji i održavanju zrakoplova na koje se ne primjenjuje uredba (EU) br. 2018/1139, uvedeni su zahtjevi za skorašnje iskustvo pilota i propisana je obaveza najave provjera s ispitivačem.

 

Svi navedeni Pravilnici stupaju na snagu 1. veljače 2021. godine.