Objava: Šoštarić Eduard, 02.10.2023.

Radionica za društva za osiguranje i posrednike u osiguranju i reosiguranju

U ponedjeljak 02. listopada 2023. godine u Hrvatskoj gospodarskoj komori održana je radionica za društva za osiguranje i posrednike u osiguranju i reosiguranju s temom Sadržaj i uvjeti polica osiguranja operatora dronova. Radionica je organizirana u suradnji s Hrvatskom agencijom za civilno zrakoplovstvo, koja je nadležno tijelo u području sigurnosti i zaštite civilnog zračnog prometa u Republici Hrvatskoj.

Tijekom radionice predstavnici osiguravatelja upoznati su s osnovnim pravilima za kategorizaciju operacija i klasifikaciju dronova, a sve u svrhu ispravnog navođenja tih podataka na policama osiguranja.

Radionica je ujedno iskorištena za razmjenu informacija između djelatnika Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo nadležnih za nadzor operatora i operacija dronova i predstavnika osiguravatelja o uobičajenim i preporučenim praksama i postupcima u osiguranju operatora dronova.

U Republici Hrvatskoj registrirano je preko 3000 operatora dronova i 6000 udaljenih pilota. Radionica je još jednom potvrdila važnost dijaloga svih uključenih na dobrobit, kako osiguravatelja, tako i operatora dronova.