Objava: Šoštarić Eduard, 29.10.2020.

Objavljeni pravilnici o utvrđivanju visine naknada za rad HACZ i vremenu otvorenosti aerodroma

U Narodnim novinama 118/20 objavljen je Pravilnik o utvrđivanju visine naknada za rad Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvoPravilnik stupa na snagu 1.1.2021.

Također, U Narodnim novinama 118/20 objavljen je Pravilnik o vremenu otvorenosti aerodroma. Pravilnik stupa na snagu 29.10.2020., a primjenjuje se do 27.03.2021.