Objava: Šoštarić Eduard, 24.08.2021.

Nova Uredba o tarifi upravnih pristojbi

Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 19. kolovoza 2021. godine, donesena je nova Uredba o tarifi upravnih pristojbi čiji je sastavni dio i Prilog I Tarifa upravnih pristojbi.  Uredba je objavljena u „Narodnim novinama“ broj 92/21 i stupa na snagu 1. rujna 2021. godine.  Stupanjem na snagu spomenute Uredbe stranke više neće biti u obvezi plaćati opće pristojbe od 20,00 odnosno 50,00 kuna niti posebne pristojbe za upis zrakoplova u Hrvatski registar civilnih zrakoplova. 

Posebne naknade propisane Pravilnikom o visini naknade za utvrđivanje stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja te utvrđivanje udovoljavanju uvjeta za izdavanje, produžavanje, obnavljanje i priznavanje dozvole, ovlaštenja i posebnih ovlasti zrakoplovnog osoblja („Narodne novine, broj 5/20) i Pravilnikom o visini naknade za izvršeni pregled i provjeru plovidbenosti zrakoplova („Narodne novine, broj 5/20) stranke će i dalje plaćati sukladno iznosima propisanim u navedenim pravilnicima.